ПЕРЕЛІК рішень виконкому міської ради від 28.02.2019 року

№ п\п Найменування рішень Індекс

 

Сторінка
1. Про затвердження схем та графіків вивозу твердих побутових відходів в  м. Українську на 2019 рік 28.02.2019

№ 5

2. Про постановку громадян на квартирний облік 28.02.2019

№ 6

3. Про заселення пустуючої квартири 28.02.2019

№ 7

4. Про конкурсну комісію на надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Українськ 28.02.2019

№ 8

5. Про втрату статусу дитини-сироти малолітнім ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 28.02.2019

№ 9

6. Про надання статусу дитини-сироти неповнолітньому ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ 28.02.2019

№ 10

7. Про надання допомоги мешканцям квартир з № 13 по     № 28 будинку № 30 по  вул. Петра Бігми в м. Українську 28.02.2019

№ 11

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від __28.02.2019__№__5___

м. Українськ

 

Про затвердження  схем та графіків

вивозу твердих побутових відходів

в    м. Українську    на    2019     рік

З метою якісного та своєчасного вивозу твердих побутових відходів та утримання території міста Українська в належному санітарному стані, відповідно до Закону України «Про відходи», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

Затвердити схеми та графіки вивозу твердих побутових відходів в м. Українську на 2019 рік  КП «Комунальник» м. Селидове» (додаються).

 

Міський голова                                                                                            С.В.ЯЩЕНКО

 

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від __28.02.2019__№__8____

м. Українськ

Про конкурсну комісію на надання

послуг з вивезення побутових відходів

на території м. Українськ

 

У зв’язку з закінченням терміну дії договору, укладеного міською радою 01.04.2018 з комунальним підприємством «Комунальник» Селидівської міської ради» на вивезення твердих побутових відходів з території м. Українськ, для визначення виконавця вищезазначених послуг  на конкурсних засадах, згідно ст. 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 35-1 Закону України «Про відходи», «Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», затвердженого постановою КМУ від 16.11.2011 №1173, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.Затвердити:

1.1. Положення про конкурсну комісію на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста  Українськ  (додається).

1.2.  Склад конкурсної комісії на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ   (додається).

 1. Конкурсній комісії в трьохмісячний термін організувати проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ .
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Коломоєць О.А.

 

Міський голова                                                                                   С.В.ЯЩЕНКО

 

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому міської ради

«_28_»___02____ 2019 р. № __8_

 

Положення

про конкурсну комісію на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ

 

Положення про конкурсну комісію розроблено на підставі ст. 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 35-1 Закону України «Про відходи», «Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», затвердженого постановою КМУ від 16.11.2011 № 1173.

 

 1. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу на право надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ.
 2. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення побутових відходів і вибір на конкурсній основі юридичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з перевезення побутових відходів.
 3. Конкурс проводиться відкрито з наданням можливості участі в ньому всім претендентам.
 4. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання-юридичні особи,установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами; які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
 5. Для проведення конкурсу конкурсна комісія готуєконкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

– найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
– підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення виконкому міської ради);

– місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг
з вивезення побутових відходів;

– кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: наявність матеріально-технічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації; наявність дозвільних документів на провадження господарської діяльності; фінансовий стан підприємства (відсутність податкового боргу);
– обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил

надання послуг з вивезення побутових відходів;

– перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу    для     підтвердження     відповідності    учасників    встановленим

кваліфікаційним вимогам;

– характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів,  середня   відстань   до   об’єктів   поводження   з   відходами   та   їх

місцезнаходження, графік вивезення відходів.

– характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення.
– характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження
об’єктів поводження з побутовими відходами

–  вимоги до конкурсних  пропозицій;

–   критерії  оцінки конкурсних пропозицій;

–  проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;
– способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;
– місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 

 1. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його учасників.
 2. Оголошення про конкурс публікується на офіційному сайті міської ради або у міській газеті «Наша зоря» не пізніше ніж за 30 календарних днівдо початку конкурсу.
 3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бутименший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
 4. Конкурсна комісія протягом трьох робочих днів післянадходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто, або надсилає поштою (за заявою).
 5. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сімкалендарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до конкурсної комісії.  Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.
 6. У разі надходження двох і більше звернень про наданняроз’яснення щодо змісту конкурсної документації комісія проводить збори його учасників з метою наданнявідповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів
  повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.  Конкурсною комісією ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
 7. Конкурсна комісія має право не пізніше ніж за сімкалендарних днів до закінчення строку подання конкурснихпропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
 8. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсноїдокументації або надання роз’яснень щодо її змісту комісія продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш якна сім календарних днів, про що повідомляються учасники.
 9. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та(або) засвідчені копії таких документів:

– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;
– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають    на    балансі    суб’єкта   господарювання,   наявність   власної

ремонтної  бази та контейнерного парку  тощо);

– документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, побутових відходів за останній рік; технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду; довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;
– довідки про проходження водіями медичного огляду; документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;
– документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються      як     вторинна      сировина;      кількість   відходів,   які

відправляються  на захоронення тощо;

– інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 

 1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилаєтьсяпоштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повненайменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
 2. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли післязакінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаютьсяучасникам конкурсу.
 3. Конкурсна комісія має право прийняти до закінченнястроку подання конкурсних пропозицій рішення щодо йогопродовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
 4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурснупропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку поданняпропозицій.
 5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією ужурналі обліку.Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.
 6. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціямипроводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час,передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у
  разі його згоди.
 7. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціямиконкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформленнядокументів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 8. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісіямає право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їхзмісту, провести консультації з окремими учасниками.
 9. За результатами розгляду  конкурсних   пропозицій   конкурсна комісія

відхиляє пропозиції  з таких причин:

– учасник     конкурсу  не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим

конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
– встановлення  факту   подання   недостовірної   інформації,   яка впливає на

прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

 

 1. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;
– відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 23 цього Положення.

 

 1. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнанняконкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмовоповідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.
 2. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав,передбачених пунктом 23 цього Порядку, оцінюються конкурсноюкомісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації. Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам повинні відповідати критеріям, затвердженим постановою КМУ від 16.11.2011 №1173.
 3. Переможцем конкурсу визначається його учасник, щовідповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

 

 1. Рішення про результати проведення конкурсу приймаєтьсяконкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половиниїї складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
 2. За результатами конкурсу на чергове засідання міської ради конкурсна комісія готує проект рішення міської ради про затвердження виконавця послуг на вивезення побутових відходів на території міста Українськ та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

 

 1. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів
  після прийняття міською радою відповідного рішення  укладається договір на
  надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ.

відповідно до типового договору, затвердженого  постановою КМУ.

 1. З метою безперебійного надання послуг з вивезення побутових відходів за два місяця до припинення договору на наданняпослуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Секретар  виконкому                                                                              В.Я.Алексєєв

 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО:

     рішення виконкому міської ради

             «  28»___02____ 2019 р. № _8_

 

Склад

конкурсної комісії на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Українськ

 

Алексєєв

Віталій Якович

 

секретар виконкому,

голова конкурсної комісії

 

 

Старик

Олександр Миколайович

 

 

юрист, секретар конкурсної комісії
Члени комісії:

 

Різник Вікторія Вікторівна

 

 

депутат Української міської ради;

 

 

Литвиненко Наталія Олександрівна головний бухгалтер;

 

 

Сліпченко Катерина Анатоліївна спеціаліст І категорії з організаційної та кадрової роботи

 

 

 

Секретар  виконкому                                                                        В.Я.Алексєєв