ПОВІДОМЛЕННЯ Про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації та звіті зі стратегічної екологічної оцінки

Детальний  план  території по вул. Ватутіна, буд. 18 в м. Українськ Донецької області для розміщення та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6.

Мета, склад та зміст детального плану території.  Проект детального плану території розроблений з метою визначення функціонального призначення та параметрів використання окремої земельної ділянки під розміщення та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6, визначенні всіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами та отриманні правовстановлюючих документів на земельну ділянку. Детальний план складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів. В проекті дана оцінка існуючої ситуації території та визначені основні принципи планування та використання території.

У звіті зі стратегічної екологічної оцінки здійснено оцінку впливу від розміщення та обслуговування амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6 (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально- економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

Основні техніко-економічні показники.

Назва  показників Одиниця  виміру Існуючий  стан Проектне рішення
Територія в межах проекту, у тому числі: м²  / % 640 / 100 640 / 100
будівля магазину м²  / % 301  / 47
територія загального користування м²  / % 339 / 53
будівля амбулаторії м²  / % 325 / 50,8
– майданчик для ТПВ м²  / % 6 / 0,9
– тверде покриття  м²  / % 264 / 41,3
– зелені насадження м²  / % 45 / 7,0

Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення.

Замовник – Українська міська рада.

Розробник – ТОВ «ГІС ІНЖИНІРІНГ»

Підстава розроблення – Рішення Української міської ради від 13.12.2019 за №VII/50-409.

Інформація про місце і строки ознайомлення – з проектом детального плану території та звітом із стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитися з 31.01.2020 по 02.03.2020р. за адресою: 85485, Донецька обл., м. Українськ, вул. Первомайська, 24 або на сайті http://umr.gov.ua.

Інформація про посадову особу  відповідальну за організацію розгляду пропозицій – Міський голова Ященко С.В.

Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій – пропозиції до проекту приймаються в строк з 31.01.2020 по 02.03.2020.

Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазначенням П.І.Б, місця проживання, особистого підпису, повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань11.03.2020 о 10.00 зал засідань виконкому Української міської ради, м. Українськ, вул. Первомайська, 24, 3 поверх.

Інформація стосовно запланованих заходів знаходиться за адресою: 85485, Донецька обл., м. Українськ, вул. Первомайська, 24 або на сайті http://umr.gov.ua.