ПРОЕКТ Програми економічного і соціального розвитку м. Українська на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки

 

 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

Від  № VII/

м. Українськ

 

Про затвердження Програми

економічного та соціального розвитку

м. Українська на 2019 рік та основні

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря виконкому про Програму соціального і економічного розвитку м. Українська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, керуючись Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціального і економічного розвитку м. Українська на 2019 рік та актуальні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (додається).
 2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ міста всіх форм власності вважати основним завданням в 2019 році:
  • Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах;
  • Забезпечення надходження коштів до бюджету в запланованих обсягах та ефективне їх використання;
 1. Визначити головними пріоритетами в діяльності міської ради на 2019 рік:

3.1. Економічний розвиток;

3.2 Підвищення спроможності місцевого самоврядування;

3.3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг.

 1. Постійним комісіям міської ради приймати активну участь у вирішенні актуальних проблем громади.
 2. Головному бухгалтеру міської ради (Литвиненко) забезпечити економне та раціональне використання бюджетних коштів.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови (Коломоєць), на час відсутності заступника міського голови – на секретаря виконкому (Алексєєва), відповідно до розподілу обов’язків між керівними працівниками виконкому Української міської ради та на посадових осіб виконавчого комітету міської ради відповідно до посадових обов’язків.

Міський голова                                                                                           С.В.ЯЩЕНКО

 

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ м. УКРАЇНСЬКА

НА 2019 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2020

І 2021 РОКИ

 

В С Т У П

Програма економічного і соціального розвитку м. Українська на 2109 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (далі – Програма) розроблена виконкомом міської ради, за участю підприємств, установ та організацій на виконання розпорядження голови облдержадміністрації ,керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 9 жовтня 2018 року № 1224/5-18 «Проект розробку проекту Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».

Законодавчим та нормативно-правовим підгрунттям розроблення Програми є:

– Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»

Проект Програми враховує положення програмних документів економічного і соціального розвитку, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

– Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою КМУ від 06 серпня 2014 року № 385;

– Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;

– Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 03 квітня 2017 року № 275-р;

– Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498;

– Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.

Інформаційною базою Програми виступають прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік, пропозиції виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій міста.

Програма розроблена на основі комплексного аналізу існуючого стану економічної системи та соціально-гуманітарної сфери регіону і міста і визначення актуальних проблемних питань розвитку міста.

 

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У 2019 РОЦІ

 

Головна мета Програми  – створення умов для відновлення економічного зростання міста, підвищення якості та безпеки життя громадян, підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального будівництва і соціальної сфери, охоплення населення соціальними послугами, у тому числі ВПО, забезпечення дотримання збалансованості та стабільного надходження податків, зборів до місцевого бюджету, зміцнення економічного потенціалу міста.

Основними пріоритетами  в роботі Української міської ради на шляху досягнення поставленої мети визначені:

 1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення:

 

– сприяння роботі об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства;

– забезпечення надходження коштів до бюджету в запланованих обсягах та  ефективне  їх використання;

– забезпечення  ефективності функціонування  бюджетної  установи, мінімізація видатків на утримання;

– роботи з відновлення та модернізації інфраструктурних об’єктів;

– сприяння забезпеченню роботі об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства;

 

 1. Підвищення спроможності місцевого самоврядування:

– діяльність щодо формування спроможної територіальної громади.

 1. Надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщенних осіб:

–  сприяння підвищенню якості надання послуг у галузях освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;

– доступність соціальних послуг для населення;

– культурне та патріотичне виховання населення міста;

– підтримка ВПО;

 

 1. Розбудова безпечного суспільства:

– попередження екологічних ризиків;

– підвищення ефективності запобігання, моніторингу та реагування на НС;

– сприяння забезпеченню законності та правопорядку;

– забезпечення доступу населення до інформації;

 

Інструменти реалізації визначених завдань та досягнень поставлених цілей:

– заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами;

– заходи щодо реалізації проектів регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам, визначеним у Державні регіональній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Фінансування передбачених в Програмі заходів буде здійснюватись за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів, коштів міського бюджету, власних коштів суб’єктів господарювання, інвестиційних та позабюджетних коштів

 

 

 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. УКРАЇНСЬКА
Проблемне питання Обґрунтування необхідності вирішення питання Шляхи вирішення Очікувані результати
2.1. Бюджетна політика
Втрати надходжень до міського бюджету внаслідок роботи працівників без офіційного працевлаштування Збільшення надходжень до місцевого бюджету Легалізація тіньового сектору економіки,  насамперед легалізація виплати заробітної плати та неофіційної зайнятості.

Виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податків на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.

Розробити Програму співпраці з відділом праці м. Селидове.

Втрати надходжень до міського бюджету внаслідок продажу алкогольних та тютюнових виробів без касового апарату Збільшення надходжень до місцевого бюджету Легалізація продажу тютюнових та алкогольних виробів, здійснення спільних перевірок органу місцевого самоврядування та територіальним органом державної фіскальної служби, проведення нарад, «круглих столів» з підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території Української міської ради щонайменше раз на квартал
Формування стабільної дохідної бази бюджету міста, створення комфортних умов для мешканців міста, розвиток інфраструктури міста, забезпечення функціонування закладів бюджетної сфери міста.

 

Реалізація заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету міста;

– підвищення рівня податкової культури населення;

– забезпечення ефективності використання бюджетних коштів під час проведення закупівель продукції (товарів, робіт, послуг) для потреб міста;

– недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ міста;                     – посилення контролю та відповідальності усіх учасників бюджетного прцесу за дотриманням бюджетного законодавства.

Підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування та удосконалення програмно-цільового методу бюджетного про процесу та подальшої оптимізації бюджетних програм;                               – формування  збалансованого та реалістичного бюджету міста на наступний бюджетний період у відповідальності до чинного законодавства;                                                – проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази, виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету міста.

 

Виконання бюджету міста у 2019 році та 2020-2021 роках, збільшення доходної частини та забезпечення прозорості показників міського бюджету.

 

Підвищення взаємної довіри між владою та бізнесом, створення сприятливих умов для розвитку підприємницької ініціативи. Створення механізмів урівноваження ключових інтересів виробника та споживача на ринку товарів та послуг. Поглиблення ефективної комунікації між органами влади, об’єднаннями підприємців та громадою міста, спрямованої на створення сприятливого бізнес-клімату;                                           – ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів господарювання;                              – формування у місті соціально – відповідального бізнесу;                    – підвищення кваліфікаційного рівня суб’єктів господарювання м. Українськ;                                  – забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;                                       – формування соціально- орієнтованої системи торгівлі і побутового обслуговування населення;

– підтримка вітчизняного та місцевого виробника.

Збір інформації щодо проблемних питань у бізнес-середовищі міста за допомогою інтернет – ресурсів міської ради та проведення її ґрунтовного аналізу;

– інформування суб’єктів господарювання через сайт Української міської ради та засобами масової інформації щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд, наявності вільних площ, земельних ділянок, приміщень тощо, для забезпечення здійснення підприємницької діяльності у місті;                           – проведення організаційно – освітніх заходів, спрямованих підвищення фахового рівня знань: семінарів, навчань, тренінгів для суб’єктів господарювання міста з залученням спеціалістів;

– підтримка співпраці та налагодження партнерських відносин соціально – відповідальними суб’єктами господарювання міста;

– формування ефективної цивілізованої торговельної інфраструктури та мережі закладів сфери послуг;                          – посилення контролю за якістю товарів і послуг, санітарно – гігієнічними умовами їх продажу;

– здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;

– проведення виставок, ярмарок тощо.

Оперативне опрацювання та вирішення проблемних питань, що виникають у процесі діяльності суб’єктів підприємництва;

– підвищення рівня відповідальності підприємництва, виконання соціально – важливих проектів;              – підвищення рівня професійності суб’єктів господарювання.

 

2.2. Соціальний захист
Забезпечення доступності соціальних послуг

 

 

 

Забезпечення надання дистанційних пенсійних послуг, надання матеріальної допомоги  окремим категоріям громадян З метою надання дистанційних пенсійних послуг у будівлі виконкому функціонує агентський пункт обслуговування громадян Селидовського  об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області.

 

Поліпшення якості життя населення Залучення спеціалістів – проведення «круглих столів» , нарад, тощо. Відкриття ЦНАП у місті Українську.

Адресна соціальна матеріальна допомога (53 тис. 700 грн.):

–         учасникам бойових дій у ВОВ;

–         допомога учасникам АТО;

–         допомога ВПО;

–         допомога дітям з онкозахворюваннями;

–         допомога дітям-інвалідам;

–         допомога на поховання;

–         допомога для вирішення соціально-побутових питань, лікування, тощо.

Бюджетом на 2019 рік передбачено кошти у сумі 34 тис. грн.  на поховання безрідних.

2.3. Розвиток підприємницького середовища
Розширення підприємницького середовища в місті Мале підприємництво є провідним сектором ринкової економіки в місті. Суб’єктами малого бізнесу вирішуються питання структурної перебудови економіки, зайнятості населення, забезпечення насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного побуту Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті,  сприяти проведенню сезонних, святкових ярмарок та виставок – продажу.
2.4. Охорона здоров’я та освіта
Зношеність, застарілість конструкцій будівель і споруд закладів охорони здоров’я та освіти Переважна більшість будівель установ бюджетної сфери, які розташовані на території  м. Українська,  збудовано понад 25 років тому. Капітальні ремонти цих будівель (огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем) переважно не проводились, здійснювались лише поточні ремонти. Крім того в спорудах відсутня  культура енергозберігаючої експлуатації та систем протипожежної безпеки, що призводить до понаднормових втрат енергоресурсів. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії, необхідно здійснити заходи, пов’язані з  енергозбереженням. Повернути теплозахисні здібності, а також естетичний сучасний вид будівлям допоможе комплекс заходів по утепленню споруд та модернізація інженерних систем – термомодернізація. Сприяти залученню коштів міжнародних фінансових організацій  (ЄІБ) для  впровадження проекту «Будівля амбулаторії №6 комунального закладу Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги по вул. Віталія Купрієнка, 20 м. Українськ, м.Селидове – капітальний ремонт (термомодернізація)», проект включає утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій,, заміна існуючих вікон та зовнішніх дверей, утеплення горищного покриття, утеплення цокольної частини будівлі, заміна покрівлі (оціночний бюджет –  5 млн. 946 тис. 124 грн.)

Сприяти оснащенню сучасними засобами протипожежної безпеки в закладах шкільної, дошкільної та позашкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету м. Селидове.

Сприяти впровадженню проекту «Капітальний ремонт «Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 (коригування), за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (ЄІБ), проект включає у себе капітальний ремонт будівлі, заміну вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі (оціночна вартість – 9 млн. 712 тис.  233 грн.)

Сприяння пільговому проїзду до СЦМЛ.

Сприяти провадженню проекту газифікації ДНЗ «Космос».

2.5. Культура
Підвищення культурного рівня мешканців міста Програмою соціально-культурних заходів на 2019 рік передбачено кошти у сумі 44 тис. 600 грн. на проведення:

– Дня виводу військ з Афганістану;

– Міжнародного жіночого дня 8 березня;

– Дня пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

– Дня матері;

– День молоді;

– Дня пам’яті та примирення та перемоги над нацизмом у другій світовій війні ;

– Дня Європи в Україні;

– Дня захисту дітей;

– Дня незалежності України;

– Дня шахтаря;

– Дня звільнення Донбасу, Дня міста;

– Дня захисника України;

– Дня інвалідів;

– Проведення новорічного свята.

Сприяти впровадженню програми соціально-патріотичного виховання.

Розробити та впровадити програму «Обдаровані діти».

Аварійний стан будівлі кінотеатру «Вогник», відсутність приміщення  для проведення загальноміських заходів Забезпечення місця для дозвілля та розвитку молоді  та проведення загальноміських заходів Впровадження проекту «Реконструкція кінотеатру «Вогник» для розміщення центру дозвілля з облаштуванням прилеглої території, який включає в себе ремонт даху, фасаду будівлі, проведення комунікацій, облаштування внутрішніх приміщень та благоустрою прилеглої території (встановлення  лавочок та ліхтарів)  – оціночний бюджет 7 млн. грн.
2.6. Фізичне виховання та спорт
Відсутність сучасних спортивних майданчиків на території міста Залучення молоді міста до занять фізичної культурою та спортом Сприяти впровадження проекту «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям» (виготовлено ПКД та експертизу за кошти міського бюджету), проект включає встановлення штучного покриття на спортивному майданчику 36*25м площею 900м2, встановлення ліхтарів (оціночний бюджет – 1млн. 200 тис.грн)

Впровадження проекту «Влаштування багатофункціонального майданчика з поліуретановим покриттям» по вул. Богдана Хмельницького 10б,  проект включає у себе будівництво багатофункціонального майданчика з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту (оціночний бюджет – 2млн. 200 тис.грн)

2.7. Житлово-комунальне господарство
Забеспечення стабільної життєдіяльності міста, надання якісних житлово- комунальних послуг. Відсутність комунального підприємства у місті. Створення комунального підприємства           м. Українська та надання фінансової підтримки для його створення (передбачити кошти у 2019 році для створення у 2020 році). Зростання прибутковості та зміцнення фінансового стану комунальних підприємств міста. Забезпечення комфортного та безпечного життя мешканцям міста.
Забезпечення права територіальної громади міста на сприятливі та комфортні умови проживання, а також необхідного рівня і якості житлово – комунальних послуг населенню. Здійснення реалізації державної політики комплексного розвитку житлово- комунального господарства з питань водо і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього та зеленого господарства, благоустрою території міста, надання ритуальних послуг населенню. Покращення транспортно – експлуатаційного стану вулично– дорожньої мережі  і приведення її у відповідність до нормативних документів, створення належної дорожньої інфраструктури міста.

Розвиток ініціатив ОСББ задля створення ефективного власника, виконання заходів енергозбереження в житлових будинках.

Санітарне утримання та озеленення вулиць та території міста;

– утримання фонтанного господарства;

– гуманізація поводження з тваринами (відлов та/або стерилізація бродячих тварин);                                                 – водовідведення дощових та талих вод з території міста;

– ремонт елементів благоустрою міста;                                                       – вдосконалення системи поводження з відходами шляхом впровадження роздільного збору сміття на території міста та повний перехід на контейнери для збору твердих побутових відходів типу «євро».

Провадження проекту заміни опор освітлення по вул. Первомайська

2.8. Благоустрій
Незадовільний стан автомобільних доріг у місті

 

Забезпечення належного рівня благоустрою в місті Впровадження проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова» протяжністю 1500 м з встановлення бордюр (оціночний бюджет –    15 млн. грн.)  
Приведення центральної алеї міста до сучасного та естетичного вигляду,

належне утримання зелених насаджень у місті та висадження нових

Виготовлення проектно-кошторисної документації для впровадження проекту «Реконструкція центральної алеї» з укладенням асфальтного покриття центральної алеї протяжністю 650 м (оціночний бюджет 800тис.грн).

Виготовлення проектно-кошторисної документації для впровадження проекту «Реконструкція центральної алеї по               вул. Первомайська» (озеленення) та озеленення шахтного парку та парку біля автостанції, який передбачає собою висадження нових зелених насаджень. Виготовлення документації заплановано за кошти фонду оточуючого природного  середовища, який створено відповідно з чинним законодавством України, як фонд у складі міської ради  – заплановані надходження на 2019 рік – 100 тис.грн.

Бюджетом передбачено кошти на закупівлю інвентарю, вапна, піску, фарби та бензину у сумі – 30 тис. 750 грн. для виконання робіт з побілки бордюр, дерев, благоустрою дитячого майданчика та фонтану, здійснення покосу карантинних рослин, розчистки доріг у зимовий період.

Провести інвентаризацію цінних пород дерев. Сприяти висадженню та догляду за цінними породами дерев

 
2.9. Охорона  навколишнього природного середовища
Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста та низький рівень екологічної свідомості населення Забезпечення екологічної безпеки території міста, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня екологічної освіти та інформування населення, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

Планом витрат коштів фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету на 2019 рік передбачено    виділення    коштів   у   сумі

40 тис. грн. на придбання спеціалізованих сміттєвих контейнерів.

У 2019 році оголошено конкурс щодо визначення виконавця з збирання, сортування та розміщення твердих побутових   відходів        на території м. Українська. До 01.04.2019, відповідно до договору,  виконавцем виступає КП «Комунальник» Селидівської міської ради

Провадити інформаційну компанію «Роздільне сміття». Визначити виконавця послуг з вивезення роздільного сміття.

2.10 Захист населення і території від надзвичайних ситуацій
Цивільний захист населення та заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та виникнення військових дій на території міста

 

Забезпечення виконання власних повноважень органу місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органу виконавчої влади, передбачених чинним законодавством в сфері оборонної та мобілізаційної роботи, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та швидкого усунення їх наслідків та наслідків стихійного лиха. Організація навчання з пожежної безпеки серед населення, придбання спецтехніки для попередження та усунення надзвичайних ситуацій. Міським бюджетом передбачено кошти у сумі 9 тис. 700 грн. на усунення наслідків надзвичайної ситуації або стихійного лиха.

Сприяти впровадженню проекту будівництва «Центру безпеки громадян».

Забезпечення реальної готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, належного рівня готовності захисних споруд до укриття населення, а також протипожежного захисту.
Створення безпечних умов для життєдіяльності населення міста;                                                           – підвищення ефективності превентивних заходів щодо захисту техногенного та природного характеру.

 

Належне утримання та приведення в готовність споруд цивільного захисту, забезпечення оперативного реагування виникнення надзвичайних ситуацій;                                                – вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту;                                                     – створення матеріального резерву для оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій;                                                 – удосконалення системи оповіщення населення про загрози виникнення надзвичайних ситуацій;                                              – проведення профілактичних та практичних заходів у сфері цивільного захисту, техногенного характеру, недопущення людських і зменшення матеріальних втрат.
2.11 Розвиток земельних відносин і охорони земель
Підвищення рівня оплати за використання земель Української міської ради, незаконне користування та несплата орендної плати  Наповнення міського бюджету, раціональне ефективне використання земель Української міської ради, забезпечення прозорості  та запобігання корупційним діянням в області ринку земель – Підготовка,  організація  та проведення земельних торгів у формі аукціону;

–  передача земельних ділянок у власність громадянам;

– виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО (при надходженні заяв);

– здійснення заходів  щодо притягнення до відповідальності за незаконне користування, несплату  орендної плати за використання земель Української міської ради;

– виділення коштів у сумі 120 тис. грн.. на виготовлення документації з проведення нормативної грошової оцінки земель                 м. Українська Української міської ради Донецької області;

– роботи по виготовленню Генерального плану м. Українська Української міської ради, виділення коштів у сумі 140 тис. грн.. на розроблення топографічного знімання території;

– оформлення права користування земельними ділянками комунальної власності територіальної громади міста;

– сприяння оформленню права власності та користування земельними ділянками ОСББ для будівництва та обслуговування житлових будинків.

Збільшення надходження коштів земельного податку та орендної плати за землю;                                           – збільшення коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади м.Українськ (або прав на них) на земельних торгах(аукціонах);                                          – збільшення надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності територіальної громади міста шляхом викупу під об’єктами нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам на праві власності.
2.12. Інвестиційна діяльність
Нестача бюджетних коштів для фінансування проектів Залучення додаткових коштів у розвиток міста,  підвищення відповідальності громади у реалізації  проектних  ініціатив.

Удосконалення інноваційних  механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Українська та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів.

– Подача проектних заявок;

– розробка інвестиційних проектів;

– відновлення інфраструктурних об’єктів .

Бюджетом на 2019 рік передбачено кошти у сумі 58 тис.грн на впровадження програми «Бюджет участі (громадський бюджет) в  місті Українськ»

 

Створення платформи для розвитку міжнародного співробітництва установ та організацій міста в галузях економіки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, соціальної політики, екологічної безпеки, місцевого самоврядування та в інших сферах суспільного життя мешканців Українська,

підтримка позитивної репутації м.Українська як надійного та перспективного партнера.

Залучення міжнародної технічної допомоги в розвиток міста, зокрема через створення грантових коштів, які пропонує Федеративна Республіка Німеччина, Сполучені Штати Америки, а також через налагодження контактів з новими донорськими установами;                                          – розширення географії співробітництва шляхом збільшення кількості закордонних міст та регіонів, з якими налагоджено співпрацю з врахування взаємного зацікавлення щодо пріоритетних галузей для співробітництва. Сприяння реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, рекомендованих до фінансування з грантових програм проведення міжнародних заходів до Дня Європи в м. Українську (Міжнародний конкурс знань про Європу та Європейський Союз серед школярів міста, загальноміські заходи інформаційного характеру). Створення грантових коштів в рамках Програм – поширення інформації серед потенційних заявників (заклади освіти, охорони здоров’я, підприємства житлово -комунального господарства, громадські організації, представники бізнесу) про актуальні конкурси проектів, які проводять донорські організації, шляхом публікації на офіційному сайті міської ради, на сторінці управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності у соціальних мережах, електронної розсилки.
2.13. Підтримка сім’ї, молоді, захист прав дітей
Якісна реалізація державної молодіжної та сімейної політики, створення сприятливих умов для життєвого самовизначення і самореалізації молодих людей, формування громадської позиції та національно  – патріотичної свідомості, передумов і надання гарантій соціального становлення молодої особи. Здійснення соціальної роботи з сім’ями , дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги. Створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей;

– розвиток творчого потенціалу, підтримка обдарованих дітей та молоді, організація змістовного дозвілля та спілкування дітей та молоді (в тому числі з обмеженими фізичними можливостями);                                 – робота над утвердженням патріотизму, громадянської свідомості та активної громадської позиції молоді;          – сприяння міжрегіональній та міжнародній співпраці учнівської та студентської молоді;                                                 – заохочення громадських організацій, які працюють з дітьми з особливими потребами до участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах та фестивалях;                                           – забезпечення соціально – правового захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб,організація їм допомоги з урахуванням  визначених потреб;     – організація та підтримка ініціатив громадських організацій  щодо розвитку інституту сім’ї, пропагування сімейних цінностей;

– організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму, підтримка діяльності та ініціатив пластового (скаутського) та волонтерського руху;                              – організація молодіжного та культурного обміну, проведення заходів з міжрегіональної та міжнародної співпраці учнівської та студентської молоді;

– попередження насильства в сім’ї, надання допомоги постраждалим від насильства в сім’ї;                              – налагодження ефективної співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами для покращення надання якісних соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді;                                                     – своєчасне виявлення дітей, які самовільно залишають місце проживання та навчання, вживання оперативних заходів щодо їх влаштування;

– залучення до участі у творчих, інтелектуальних, розважальних заходах дітей та молоді з особливими потребами, обмеженими можливостями.

Підвищення громадської активності, почуття патріотизму та відповідальності молоді, усвідомлення молодими громадянами сімейних цінностей, необхідність здорового та безпечного способу життя;                         – зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї;                – попередження та протидія дискримінації за ознакою статі у всіх сферах суспільного життя;                          – поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх роботи;                         – запобігання торгівлі людьми.