ПРОЕКТ рішення “Про бюджет м. Українська на 2020 рік”

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА  МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від ______№________

м. Українськ

 

Про бюджет м. Українська

на 2020 рік

        Керуючись проектом Закону  України « Про Державний бюджет  України на 2020 рік», прийнятому  Верховною  радою України  07.12.2017р., відповідно  до  ст. 77 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Встановити:

1.1. Доходи міського бюджету на 2020 рік у сумі  3 704 160 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3 308 160 грн. спеціального фонду – 396 000 грн (додаток № 1).

1.2 Видатки  міського  бюджету  на  2020  рік  у  сумі 3 704 160 грн., у тому  числі  видатки  загального  фонду  бюджету  у  сумі 3 308 160 грн., видатки  спеціального  фонду  бюджету 396 000 грн., відповідно  з  функціональною  структурою  бюджету.

Згідно  додатків  № 1,2  до  цього  рішення.

  1. Затвердити бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів  міського  бюджету  на  2020 рік  по  загальному  фонду  у  сумі  3 308 160 грн. та  спеціальному  фонду  396 000  грн.

Згідно  додатку  № 3  до цього  рішення.

  1. Встановити, що в 2020  році:

3.1 До  доходів  загального  та  спеціального  фондів  міського  бюджету  зараховуються  податки  і  збори,  перелік  яких  визначено  ст.69,69.1.

Доходи  спеціального  фонду   міського   бюджету  витрачаються  на  заходи,  передбачені  законодавством.

 

4.Затвердити  перелік захищених  статей  видатків  загального  фонду  міського  бюджету  на  2020  рік за їх економічною  структурою

-оплату  праці  працівників бюджетних установ;

-нарахування  на  заробітну  плату;

-оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-поточні трансферти населенню.

5.Затвердити у складі  видатків  місцевого  бюджету  кошти  на  реалізацію  місцевих  програм.

Згідно  додатку № 5  до  цього  рішення.

  1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, інших енергоносіїв та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
  2. Надати право міському голові:

7.1.  Укладати договори  з   Управлінням Державної казначейської служби України у м.Селидовому Донецької області на отримання за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду згідно із порядком, затвердженим чинним законодавством:

–  короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету;

7.2. Здійснювати відображення змін до розпису  міського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів доходів, видатків та кредитування тимчасової класифікації місцевих бюджетів і відомчої класифікації.

7.3. Забезпечити координацію роботи щодо обліку у складі місцевих бюджетів трансфертів, передбачених відповідно до укладених договорів.

  1. Надати право міському голові приймати в міжсесійний період розпорядження з наступним затвердженням їх міською радою про:

– перерозподіл асигнувань між напрямками витрат бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками, у тому числі у разі визначення додаткових напрямків здійснення видатків міського бюджету в межах затверджених обсягів;

– внесення змін у річний і помісячний розпис субвенцій з Державного бюджету на фінансування програм соціального захисту населення згідно реєстрів Головного фінансового управління Донецької обласної державної адміністрації;

– про облік у складі міського бюджету коштів трансфертів з державного, обласного бюджетів та бюджетів інших міст, виділених додатково місту на підставі законодавчих і нормативних актів та укладених договорів;

– про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з державного бюджету на підставі законодавчих та нормативних актів.

  1. Додатки № 1,2,3,5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
  2. Рішення набирає  чинності з 1 січня 2020 року і діє по 31 грудня 2020 року.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера О.С.Возьній.

 

Міський голова                                        С.В.ЯЩЕНКО

 

 

 

Додаток-1

Додаток-2

Додаток-3

Додаток-5

Додаток № 7 до   рішення сесії  № 7/41-333 від 19.12.2018 року
Перелік об,єктів, видатки  на  які  у  2019  році  будуть  проводиться  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку
Код прогрвмної класифікації видатків та кредитування  місцевого  бюджету
Код ТПКВКМБ
Код ФКВКБ
Найменування головного  розпорядника відповідного виконавця, бюджетної  програми або напряму видатків згідно з ТПКВКМБ
Назва  об,єктів відповідно до проектно-кошторисної документації  тощо
Загальний об,єкт фінансування будівництва
Відсоток завершенності будівництва об,єктів на майбутні  роки
Всього  видатків на завершення будівництва об,єктів майбутнього  року
Разом видатків на поточний рік
116030
 0 620
Українська  міська  рада
Придбання  каналізаційних та водяних люків
12000,00
116030
0 620
Українська  міська  рада
Виготовлення ПКД по об,єкту: ” Капітальний  ремонт спортивного майданчика зы штучним покриттям
15000,00
116030
0  620
Українська  міська  рада
Придбання та установка камер відеонагляду
23000,00
ВСЬОГО
50000,00
Міський  голова
С.В.Ященко
Головний бухгалтер
Н.О.Литвиненко