ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДЕПУТАТІВ!

44 чергова сесія Української міської ради VII скликання

відбудеться 29.03.2019 о 10 00 у залі засідань Української міської ради.

Перелік проектів рішень, які виносяться на розгляд

44 чергової сесії:

 ПРОЕКТ 1

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від  № VII/

м. Українськ

 

Про затвердження Програми

економічного та соціального розвитку

м. Українська на 2019 рік та основні

напрями розвитку на 2020 і 2021 роки

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря виконкому про Програму соціального і економічного розвитку м. Українська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, керуючись Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціального і економічного розвитку м. Українська на 2019 рік та актуальні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (додається).
 2. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ міста всіх форм власності вважати основним завданням в 2019 році:
  • Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах;
  • Забезпечення надходження коштів до бюджету в запланованих обсягах та ефективне їх використання;
 1. Визначити головними пріоритетами в діяльності міської ради на 2019 рік:

3.1. Економічний розвиток;

3.2 Підвищення спроможності місцевого самоврядування;

3.3. Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг.

 1. Постійним комісіям міської ради приймати активну участь у вирішенні актуальних проблем громади.
 2. Головному бухгалтеру міської ради (Литвиненко) забезпечити економне та раціональне використання бюджетних коштів.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови (Коломоєць), на час відсутності заступника міського голови – на секретаря виконкому (Алексєєва), відповідно до розподілу обов’язків між керівними працівниками виконкому Української міської ради.

Міський голова                                                                                          С.В. ЯЩЕНКО

Долаток до проекту рішення 1

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

 ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ м. УКРАЇНСЬКА
НА 2019 РІК ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НА 2020
І 2021 РОКИ

В С Т У П

      Програма економічного і соціального розвитку м. Українська на 2109 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (далі – Програма) розроблена виконкомом міської ради, за участю підприємств, установ та організацій на виконання розпорядження голови облдержадміністрації ,керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 9 жовтня 2018 року № 1224/5-18 «Прот розробку проекту Програми економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».

Законодавчим та нормативно-правовим підгрунттям розроблення Програми є:

– Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку Укараїни»;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»

Проект Програми враховує положення програмних документів економічного і соціального розвитку, які діють на державному та регіональному рівнях, а саме:

– Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою КМУ від 06 серпня 2014 року № 385;

– Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015;

– Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 03 квітня 2017 року № 275-р;

– Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498;

– Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на пе5ріод до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 року № 90.

Інформаційною базою Програми виступають прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік, пропозиції виконкому міської ради, підприємств, установ та організацій міста.

Програма розроблена на основі комплексного аналізу існуючого стану економічної системи та соціально-гуманітарної сфери регіону і міста і визначення актуальних проблемних питань розвитку міста.

 1. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У 2019 РОЦІ

Головна мета Програми  – створення умов для відновлення економічного зростання міста, підвищення якості та безпеки життя громадян, підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях матеріального будівництва і соціальної сфери, охоплення населення соціальними послугами, у тому числі ВПО, забезпечення дотримання збалансованості та стабільного надходження податків, зборів до місцевого бюджету, зміцнення економічного потенціалу міста.

Основними пріоритетами  в роботі Української міської ради на шляху досягнення поставленої мети визначені:

 1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення:

– сприяння роботі об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства;

– забезпечення надходження коштів до бюджету в запланованих обсягах та  ефективне  їх використання;

– забезпечення  ефективності функціонування  бюджетної  установи, мінімізація видатків на утримання;

– роботи з відновлення та модернізації інфраструктурних об’єктів;

– сприяння забезпеченню роботі об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства;

 1. Підвищення спроможності місцевого самоврядування:

– діяльність щодо формування спроможної територіальної громади.

 1. Надання якісних соціальних послуг, вирішення питань внутрішньо переміщенних осіб:

–  сприяння підвищенню якості надання послуг у галузях освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;

– доступність соціальних послуг для населення;

– культурне та патріотичне виховання населення міста;

– підтримка ВПО;

 1. Розбудова безпечного суспільства:

– попередження екологічних ризиків;

– підвищення ефективності запобігання, моніторингу та реагування на НС;

– сприяння забезпеченню законності та правопорядку;

– забезпечення доступу населення до інформації;

Інструменти реалізації визначених завдань та досягнень поставлених цілей:

– заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими напрямами;

– заходи щодо реалізації проектів регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам, визначеним у Державні регіональній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Фінансування передбачених в Програмі заходів буде здійснюватись за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів ,коштів міського бюджету, власних коштів суб’єктів господарювання, інвестиційних та позабюджетних коштів

 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. УКРАЇНСЬКА
Проблемне питання Обґрунтування необхідності вирішення питання Шляхи вирішення
2.1 Промисловість
Відсутність державної підтримки на технічне переоснащення вугільних підприємств.

Наявність заборгованості з платежів до бюджету і позабюджетних фондів з виплати заробітної плати та інших соціальних виплат, низький рівень  заробітної плати, невідповідність ціни на вугільну продукцію витратам на її виробництво.

Несвоєчасні та неповні розрахунки за відвантажену вугільну продукцію.

Надходження державної підтримки для капітального будівництва, обладнання лав, придбання стаціонарного, прохідницького та гірничо-шахтного устаткування забезпечить стабільну роботу шахти, освоєння виробничих потужностей та збільшення обсягів видобутку вугілля Фінансування з держбюджету на модернізацію та технічне переоснащення вугледобувних підприємств надасть можливість для введення у роботу нових лав та збільшення обсягу реалізованої вугільної продукції
2.2. Бюджетна політика
Надходження податку на доходи з фізичних осіб до місцевих бюджетів, де розташовані (зареєстровані) підприємства Збільшення надходжень до місцевого бюджету Внесення змін до Податкового кодексу України щодо порядку сплати (перерахування) податку до доходів місцевих бюджетів за податкової адреси фізичної особи
Втрати надходжень до міського бюджету внаслідок роботи працівників без офіційного працевлаштування Збільшення надходжень до місцевого бюджету Легалізація тіньового сектору економіки,  насамперед легалізація виплати заробітної плати та неофіційної зайнятості.

Виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податків на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів

Втрати надходжень до міського бюджету внаслідок продажу алкогольних та тютюнових виробів без касового апарату Збільшення надходжень до місцевого бюджету Легалізація продажу тютюнових та алкогольних виробів, здійснення спільних перевірок  органу місцевого самоврядування та територіальним органом державної фіскальної служби, проведення нарад, «круглих столів» з підприємцями, які здійснюють свою діяльність на території Української міської ради
2.3. Соціальний захист

Забезпечення доступності соціальних послуг

 

 

 

 

 

Поліпшення якості життя населення

Забезпечення надання дистанційних пенсійних послуг, надання матеріальної допомоги  окремим категоріям громадян  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою надання дистанційних пенсійних послуг у будівлі виконкому функціонує агентський пункт обслуговування громадян Селидовського  об’єднаного Управління Пенсійного фонду України Донецької області.

 

Адресна соціальна матеріальна допомога (53 тис. 700 грн.):

–         учасникам бойових дій у ВОВ;

–         допомога учасникам АТО;

–         допомога ВПО;

–         допомога дітям з онкозахворюваннями;

–         допомога дітям-інвалідам;

–         допомога на поховання;

–         допомога для вирішення соціально-побутових питань, лікування, тощо.

Бюджетом на 2019 рік передбачено кошти у сумі 34 тис. грн.  на поховання безрідних

2.4. Розвиток підприємницького середовища
Розширення підприємницького середовища в місті Мале підприємництво є провідним сектором ринкової економіки в місті. Суб’єктами малого бізнесу вирішуються питання структурної перебудови економіки, зайнятості населення, забезпечення насичення ринку споживчими товарами та послугами повсякденного побуту Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті,  проведення сезонних, святкових ярмарок та виставок- продажу
2.5. Охорона здоров’я та освіта
Зношеність, застарілість конструкцій будівель і споруд закладів охорони здоров’я та освіти Переважна більшість будівель установ бюджетної сфери, які розташовані на території  м. Українська,  збудовано понад 25 років тому. Капітальні ремонти цих будівель (огороджувальних конструкцій та внутрішніх інженерних систем) переважно не проводились, здійснювались лише поточні ремонти. Крім того в спорудах відсутня  культура енергозберігаючої експлуатації та систем протипожежної безпеки, що призводить до понаднормових втрат енергоресурсів. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії, необхідно здійснити заходи, пов’язані з  енергозбереженням. Повернути теплозахисні здібності, а також естетичний сучасний вид будівлям допоможе комплекс заходів по утепленню споруд та модернізація інженерних систем – термомодернізація. Залучення коштів міжнародних фінансових організацій  (ЄІБ) для  впровадження проекту «Будівля амбулаторії №6 комунального закладу Селидівський центр первинної медико-санітарної допомоги по вул. Віталія Купрієнка, 20 м. Українськ, м.Селидове – капітальний ремонт (термомодернізація)», проект включає утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій,, заміна існуючих вікон та зовнішніх дверей, утеплення горищного покриття, утеплення цокольної частини будівлі, заміна покрівлі (оціночний бюджет – 5млн946тис.124грн)

Оснащення сучасними засобами протипожежної безпеки в закладах шкільної, дошкільної та позашкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету м. Селидове.

Впровадження проекту «Капітальний ремонт «Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі Української загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 (коригування),  за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій (ЄІБ), проект включає у себе капітальний ремонт будівлі, заміну вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі будівлі (оціночна вартість – 9млн712тис233грн)

2.6. Культура
Незадовільний технічний стан будівлі музичної школи імені Віталія Купрієнка;

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення культурного рівня мешканців міста

Поточний та косметичний ремонт не вирішують проблем щодо приведення будівлі в задовільний стан

Проведення загальноміських культурних заходів

Залучення інвестиційних коштів для впровадження проекту «Реконструкція будинку творчості під розміщення школи мистецтва», проект включає ремонт системи теплопостачання, облаштування та ремонт кабінетів для об’єднання будинку творчості дітей та юнацтва та музичної школи (оціночний бюджет – 3млн.грн).

 

Програмою соціально-культурних заходів на 2019 рік передбачено кошти у сумі 44 тис. 600 грн. на проведення:

– Дня виводу військ з Афганістану;

– Міжнародного жіночого дня 8 березня;

– Дня пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

– Дня матері;

– Дня пам’яті та примирення та перемоги над нацизмом у другій світовій війні ;

– Дня Європи в Україні;

– Дня захисту дітей;

– Дня незалежності України;

– Дня шахтаря;

– Дня звільнення Донбасу, Дня міста;

– Дня захисника України;

– Дня інвалідів;

– Проведення новорічного свята.

Аварійний стан будівлі кінотеатру «Вогник», відсутність приміщення  для проведення загальноміських заходів Забезпечення місця для дозвілля та розвитку молоді  та проведення загальноміських заходів Впровадження проекту «Реконструкція кінотеатру «Вогник» для розміщення центру дозвілля з облаштуванням прилеглої території, який включає в себе ремонт даху, фасаду будівлі, проведення комунікацій, облаштування внутрішніх приміщень та благоустрою прилеглої території (встановлення  лавочок та ліхтарів)  – оціночний бюджет 7млн.грн
2.7. Фізичне виховання та спорт
Відсутність сучасних спортивних майданчиків на території міста Залучення молоді міста до занять фізичної культурою та спортом Впровадження проекту «Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям» (виготовлено ПКД та експертизу за кошти міського бюджету), проект включає встановлення штучного покриття на спортивному майданчику 36*25м площею 900м2, встановлення ліхтарів (оціночний бюджет – 1млн200тис.грн)

Впровадження проекту «Влаштування багатофункціонального майданчика з поліуретановим покриттям» по               вул. Богдана Хмельницького 10б,  проект включає у себе будівництво багатофункціонального майданчика з поліуретановим покриттям для занять ігровими видами спорту (оціночний бюджет – 2млн200тис.грн)

2.8. Житлово-комунальне господарство
Якість та надійність надання житлово-комунальних послуг, застарілий житловий фонд Відсутність капітальних ремонтів житлового фонду. Часткова відсутність каналізаційних люків  на території міста На придбання каналізаційних люків бюджетом м. Українська передбачено кошти в сумі 12 тис. грн. На капітальний ремонт житлового фонду: ремонту покрівель, стикових швів та інженерних систем необхідне залучення коштів з державного та обласних бюджетів, участь ОСББ у грантових  проектах та програмах.

 

 

2.9. Благоустрій
Незадовільний стан автомобільних доріг у місті

 

 

 

Приведення центральної алеї міста до сучасного та естетичного вигляду,

належне утримання зелених насаджень у місті та висадження нових

Забезпечення належного рівня благоустрою в місті Впровадження проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Чкалова» протяжністю 1500м з встановлення бордюр (оціночний бюджет – 15млн.грн.)

 

Виготовлення проектно-кошторисної документації  для впровадження проекту «Реконструкція центральної алеї» з укладенням асфальтного покриття центральної алеї протяжністю 650м (оціночний бюджет 800тис.грн).

Виготовлення проектно-кошторисної документації для впровадження проекту «Реконструкція центральної алеї по        вул. Первомайська» (озеленення), який передбачає собою оновлення зелених насаджень. Виготовлення документації заплановано за кошти фонду оточуючого природного  середовища, який створено відповідно з чинним законодавством України, як фонд у складі міської ради  – заплановані надходження на 2019 рік – 100 тис.грн.

Бюджетом передбачено кошти на закупівлю інвентарю, вапна, піску, фарби та бензину у сумі – 30 тис. 750 грн. для виконання робіт з побілки бордюр, дерев, благоустрою дитячого майданчика та фонтану, здійснення покосу карантинних рослин, розчистки доріг у зимовий період.

 

 

 

2.10. Охорона  навколишнього природного середовища
Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста та низький рівень екологічної свідомості населення Забезпечення екологічної безпеки території міста, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, підвищення рівня екологічної освіти та інформування населення, залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

Планом витрат коштів фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету на 2019 рік передбачено    виділення    коштів   у   сумі

40 тис. грн. на придбання спеціалізованих сміттєвих контейнерів.

У 2019 році оголошено конкурс щодо визначення виконавця з збирання, сортування та розміщення твердих побутових   відходів        на        території м. Українська. До 01.04.2019, відповідно до договору,  виконавцем виступає КП «Комунальник» Селидівської міської ради

2.11 Захист населення і території від надзвичайних ситуацій
Цивільний захист населення та заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та виникнення військових дій на території міста

 

 

 

 

Забезпечення виконання власних повноважень органу місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органу виконавчої влади, передбачених чинним законодавством в сфері оборонної та мобілізаційної роботи, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та швидкого усунення їх наслідків та наслідків стихійного лиха Організація навчання з пожежної безпеки серед населення, придбання спецтехніки для попередження та усунення надзвичайних ситуацій. Міським бюджетом передбачено кошти у сумі 9тис700грн на усунення наслідків надзвичайної ситуації або стихійного лиха, на закупівлю та встановлення  камер відеоспостереження  – 23тис.грн
2.11 Розвиток земельних відносин і охорони земель
Підвищення рівня оплати за використання земель Української міської ради, незаконне користування та несплата орендної плати  Наповнення міського бюджету, раціональне ефективне використання земель Української міської ради, забезпечення прозорості  та запобігання корупційним діянням в області ринку земель – Підготовка,  організація  та проведення земельних торгів у формі аукціону;

–  передача земельних ділянок у власність громадянам;

– виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО (при надходженні заяв);

– здійснення заходів  щодо притягнення до відповідальності за незаконне користування, несплату  орендної плати за використання земель Української міської ради;

– виділення коштів у сумі 130тис.грн на виготовлення документації з проведення нормативної грошової оцінки земель        м. Українська Української міської ради Донецької області;

– роботи по виготовленню Генерального плану м. Українська Української міської ради, виділення коштів у сумі 130тис.грн на розроблення топографічного знімання території

2.12. Інвестиційна діяльність
Нестача бюджетних коштів для фінансування проектів Залучення додаткових коштів у розвиток міста,  підвищення відповідальності громади у реалізації  проектних  ініціатив.

Удосконалення інноваційних  механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Українська та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів.

– Подача проектних заявок;

– розробка інвестиційних проектів;

– відновлення інфраструктурних об’єктів .

Бюджетом на 2019 рік передбачено кошти у сумі 58 тис.грн на впровадження програми «Бюджет участі (громадський бюджет) в  місті Українськ»

 

 

 ПРОЕКТ 2

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від   № VII/

м. Українськ

 

Про затвердження Звіту про роботу виконавчого комітету

Української міської ради за 2019 рік

 

З метою забезпечення відкритості та  прозорості в діяльності Української міської  ради, керуючись Положенням «Про звітування Українського міського голови , виконавчого комітету,  постійних   комісій   Української   міської   ради, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Звіт про роботу виконавчого комітету Української міської ради за 2019 рік (додається).

 

Міський голова                                                                 С.В. ЯЩЕНКО

 

ПРОЕКТ 3 

 

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від   № VII/

м. Українськ

 

Про затвердження Плану витрат

коштів фонду охорони навколишнього

природного середовища місцевого

бюджету на 2019 рік

 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного  середовища», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити  План витрат коштів фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету на 2019 рік (додається)

Міський голова                                                                                             С.В.ЯЩЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

 № VII/

План

витрат коштів фонду навколишнього природного середовища місцевого бюджету на 2019 рік

 

Міський фонд оточуючого природного середовища створений відповідно з чинним законодавством України, як фонд у складі міської ради.

Мета: концентрація коштів та фінансування загальноміський природоохоронних заходів та часткова участь у фінансуванні пріоритетних регіональних заходів по зниженню забруднення оточуючого природного середовища, екологічна інформація населення.

Завдання: виконання мети по зниженню забруднення оточуючого середовища.

 

№ з/п Найменування заходів Сума, тис. грн термін виконання виконувач
1. Придбання спеціалізованих сміттєвих баків 40 000 До кінця поточного року Українська міська

рада

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації для впровадження проекту «Реконструкція центральної алеї по вул. Первомайська (озеленення) 60 000 До кінця поточного року Українська міська рада, організації, які мають відповідну ліцензію
ВСЬОГО 100 000

 

Секретар ради                                                                                      Н.М. Анохіна

 

 

ПРОЕКТ 4

 

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

Від  _______№

м. Українськ

Про встановлення надбавки за вислугу років

міському голові Ященко С.В.

 

Відповідно  ст. ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці  працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись  статтею 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 1. Встановити  Ященко Сергію Вікторовичу,  міському голові,  надбавку за вислугу років  до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг у розмірі 15 %  з  04.03.2019 року, в зв’язку з тим, що має стаж служби в органах місцевого самоврядування 5 років 0 місяців 0 днів.
 2. Головному бухгалтеру Литвиненко Н.О. провести відповідні перерахунки згідно з чинним законодавством.

 

Міський голова                                                                                          С.В. ЯЩЕНКО

 

 

 

 

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

 

Від  12.03.2019   7-Р

м. Українськ

Про скликання XLIV чергової сесії

Української міської ради VII скликання

 

Керуючись п. 9 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати 29.03.2019 року сорок четверту чергову сесію Української міської ради о 10.00 годині.

Головне   питання:    Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Українська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.

 

Міський голова                                                                                        С.В. ЯЩЕНКО

 

Алексєєв В.Я.