ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

по  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську  Донецької  області  під  будівництво  та  обслуговування  «Центру безпеки громадян»

Відповідно до статей 8, 9, 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання зауважень і пропозицій від вповноважених органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднюється Заява про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки детального плану території  по  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську  Донецької  області  під  будівництво  та  обслуговування  «Центру безпеки громадян».

З текстом Заяви можна ознайомитися щоденно (з 7.30 до 16.00, перерва з 12.00 до 12:30, крім вихідних) в Українській міській раді на дошці оголошень за адресою: Донецька обл.                    м. Українськ, вул.  Первомайська,  24 (кабінет № 5) або на офіційному сайті http://umr.gov.ua.

Усі зауваження та пропозиції приймаються від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань у письмовій формі та у електронному вигляді протягом 15 днів з дати опублікування:

 • поштою за адресою: 85485, Донецька обл. м. Українськ, вул.  Первомайська,  24
 • на електронну адресу: ukrainsk@selidovo-rada.gov.ua

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території   по  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську  Донецької  області  під  будівництво  та  обслуговування  «Центру безпеки громадян»

 • Інформація про  замовника:

УКРАЇНСЬКА  МІСЬКА  РАДА:  85485,  Донецька   область, м. Українськ, вул.  Первомайська,  24,  ЄДРПОУ 04052991;  телефон: (06237)6-22-15;  контактний e-mail: ukrainsgorsovet@ukr.net.

 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план  території   по  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську  Донецької  області  під  будівництво  та  обслуговування  «Центру безпеки громадян» розробляється відповідно до  рішення Української міської ради  від  15.07.2019 р.  за  № VII/46-374.

Детальний план уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території за адресою: вул. Енгельса, біля буд. 34            м. Українськ Донецької  області.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію місцевого рівня – «Генеральний план совмещённый с ПДП г.Украинска».

При розробці Детального плану також були враховані наступні документи, що діють на національному, регіональному та місцевому рівнях, та які визначають передумови для прийняття проектних рішень в даній містобудівній документації:

 1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року.
 2. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року, затверджена Розпорядженням голови облдержадміністрації.
 3. План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року.
 4. Програма економічного і соціального розвитку м. Українська на 2019 р.
 5. Програма «Чисте повітря Донеччини 2018-2020 роки та прогноз до 2030 року».
 6. Національна стратегія управління відходами в Україні на період до 2030 року.
 7. Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки.
 8. Регіональна програма формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-2020 роки, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.03.2019 № 300/5-19.
 9. Інформація Державного земельного кадастру.

 

 • Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Місто Українськ розташоване неподалік від автомобільної дороги Донецьк-Дніпро, за 4 кілометри від залізничної станції Цукуриха  на відстані 11 кілометрів від міста Селидове.

Місто засноване 1952 року у зв’язку з будівництвом вугільних копалин шахти «Україна» та побудоване на рівнині в околицях шахти.

Територія, в межах якої розробляється містобудівна документація, розташована за адресою:  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську.

Площа території в межах розробки детального плану території становить 0,20 га.

Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС.

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

Форма власності – комунальна.

На ділянці об’єкти архітектурно-культурної спадщини та природно-заповідного фонду відсутні.

Головною метою створення Центру безпеки є забезпечення доступності публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади — передусім забезпечення захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, а також дотримання громадської безпеки.

Центр безпеки громадян – це будівля, в якій можуть бути розміщені декілька служб, що виконують функції у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності населення (місцева пожежна команда та/або комунальна аварійно-рятувальна служба, підрозділи служби екстреної медичної допомоги, приміщення для роботи дільничного офіцера поліції).

При проектуванні території дотримано протипожежні розриви між будівлями, нормативні відступи від споруд. При розміщенні газової котельні було враховано  напрям  домінуючих вітрів відносно сельбищної зони відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», що затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.1996р.Розрахункові показники максимальних приземних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від проектних джерел викидів, на межі найближчої суспільної забудови й санітарно-захисної зони не перевищують нормативів ГДК.

Водопостачання та скидання господарсько-побутових стоків запроектовано від існуючих централізованих мереж міста.

Утилізація відходів передбачається відповідно до Програми поводження з відходами в Донецькій області.

Планувальна структура ДПТ визначилася транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель та споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін.В межах проектної території містобудівною документацією запроектовано розміщення наступних об’єктів: будівля Центру безпеки громадян, газова котельня, господарська будівля, майданчик для ТПВ, зона спортивного майданчика, зелені зони та тверде покриття.

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 • Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

Потенційний вплив для довкілля в процесі експлуатації і обслуговування будівлі Центру безпеки оцінюється як мінімальний і представлений, в першу чергу, впливом від роботи техніки та обладнання під час виконання будівельно-монтажних робіт та викидами від газової котельні в межах допустимих нормативів ГДК.

Серед ключових наслідків  реалізації проекту детального плану доцільно виділити:

Вплив на клімат і мікроклімат.В зв’язку з відсутністю масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо), негативні наслідки на мікроклімат відсутні. Змін мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з діяльністю, не відбудеться.

Вплив на атмосферне повітря. Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єкту очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:

– двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;

– розвантаження будівельних матеріалів та земляні роботи;

– зварювальні роботи;

– фарбувальні роботи.

Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.

Під час функціонування Центру безпеки основним джерелом викидів в атмосферне повітря буде газова котельня.

Вплив на ґрунти. Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар будуть незначними, зважаючи на відповідні проектні заходи.

Вплив на геологічне середовище. В період будівельних робіт передбачається неглибоке занурення у геологічне середовище. Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Шумове навантаження. Джерелами шуму в період будівництва є будівельна техніка і автотранспорт, які працюють на будівельному майданчику. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Джерелами шуму в період експлуатації є технологічне обладнання газової котельні. В зв’язку з  незначним рівнем шуму таке навантаження можна вважати незначним.

Вплив на водне середовище. Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься. Джерела забруднення поверхневих та підземних вод на проектованому об’єкті відсутні.

Біорізноманіття. Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва і експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.

Відходи виробництва. В період будівельних робіт утворюватимуться: будівельне сміття, залишки використаних електродів, обрізки використаного кабелю, залишки лакофарбових виробів, використані пакувальні матеріали, тверді побутові відходи.

В період експлуатації проектних об’єктів утворюватимуться тверді побутові відходи. На проектованій ділянці передбачається влаштування майданчиків для контейнерів з побутовими відходами. Тверді побутові відходи передаються по договору спеціалізованій організації для захоронення на полігоні побутових відходів.

Вплив на соціальне середовище.

Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єктів не погіршаться. Очікується позитивний вплив на соціальне середовище.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній, так як територія знаходиться на значній  відстані до Державного кордону України.

 • Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації буде розглянуто та проаналізовано варіант «нульової» альтернативи та його вплив на навколишнє середовище.

При гіпотетичній реалізації «нульової» альтернативи проект «Детальний план  території   по  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську  Донецької  області  під  будівництво  та  обслуговування  «Центру безпеки громадян» не затверджується. Цей сценарій призведе до продовження поточних (в тому числі несприятливих)  тенденцій у сфері безпеки мешканців громади та можливого негативного впливу на стан природного довкілля (в разі виникнення надзвичайних ситуацій).

Вибір проектних рішень, передбачених містобудівною документацією проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення об’єктів будівництва, враховуючи техніко-економічні обґрунтування, відповідно до завдань соціально – економічного розвитку громади, з урахуванням заходів з охорони довкілля.

Обраний варіант планованої діяльності є оптимальним та відповідає вимогам  нормативно-правових актів у сфері містобудування та охорони навколишнього природного середовища.

 • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки буде визначено доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування Центру безпеки громадян, спрогнозовано вплив на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам  України,  законодавству  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 • аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його зміни, а також аналіз наслідків виконання документа державного планування для довкілля, в тому числі для здоров’я населення;
 • консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 • проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО необхідно провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

 • Заходи, які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві та експлуатації об`єктів слід передбачити наступний комплекс проектних рішень:

– ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, а також  використання сучасних високоефективних еко-енергозберігаючих технологій та матеріалів;

– планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

– охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

– проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

– інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

– організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією;

– інженерний благоустрій території із влаштуванням централізованої системи дощової каналізації зі спорудженням очисних споруд.

 • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018 (із змінами).

Вступ

 1. Методологія проведення СЕО.
 2. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
 3. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 4. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 5. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування,зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
 6. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.
 7. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 8. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
 9. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).
 10. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
 11. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).
 12. Резюме нетехнічного характеру.
 13. Перелік виконавців звіту про стратегічну екологічну оцінку.
 • Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації – Детальний план  території   по  вул. Енгельса,  біля  буд. 34  в  м. Українську  Донецької  області  під  будівництво  та  обслуговування  «Центру безпеки громадян»  подаються до  Української міської ради.

Строк  подання  зауважень  та пропозицій: 15  днів  з  дня  оприлюднення Заяви.