Звіт про результати періодичного відстеження результативності впливу регуляторного акту

ЗВІТ

Про результати періодичного відстеження результативності впливу регуляторного акту – рішення Української міської ради від 04.08.2017

VII/24-209 «Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності  Української міської ради» 

  1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується

«Про Положення щодо встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності  Української міської ради.

  1. Назва виконавців заходів з відстеження

Українська міська рада, виконавчий комітет Української міської ради.

  1. Цілі прийняття акта:

– впорядкувати сплату земельного податку та орендної плати за земельні ділянки міста у відповідності до вимог Податкового кодексу України;

– затвердити Положення про плату за землю на території міста Українська в новій редакції;

– встановити ставки земельного податку та орендної плати за землю, які забезпечили б надходження до міського бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку;

– реалізувати податкову політику в частині збільшення надходжень до бюджету міста Українська.

  1. Строк виконання заходів:

Липень 2019 року.

  1. Тип відстеження 

Повторне відстеження.

  1. Методи одержання результатів

Для проведення відстеження використовувалась звітність про надходження коштів до бюджету.

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Серед показників результативності впровадження регуляторного акту є:

– надходження коштів до міського бюджету;

– єдиний, визначений механізм для суб’єктів господарювання щодо нарахування орендної плати.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акту є:

–  надходження коштів до бюджету.

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

На території м. Українська застосовується єдиний механізм для визначення встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Української міської ради.

 

Міський голова                                               С.В. Ященко