Статут

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА.

ПРЕАМБУЛА

Українська міська рада, від імені територіальної громади міста Українська, усвідомлюючи відповідальність перед нинішнім та прийдешнім поколіннями, що підтверджує збереження національних, духовних традицій громади та турботу про майбутнє міста Українська, висловлюючи волю територіальної громади, що викликана гарантованим державою правом самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, втілюючи принципи демократичного устрою держави та місцевого самоврядування, що забезпечують реалізацію конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави і громади, підтримуючи традиції місцевого самоврядування, піклуючись про зміцнення територіальної громади, що зумовлює єдність жителів та збереження матеріальної бази громади міста, забезпечуючи права і свободи жителів міста та гідні умови для їх проживання, що гарантують життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку людині і визнаються найвищою соціальною цінністю в Україні, дбаючи про збереження та примноження ідеалів та цінностей національних надбань територіальної громади, прагнучи розвивати і зміцнювати духовність, культуру та соціальну політику місцевого самоврядування, що надає кожному жителю можливість вільного і всебічного розвитку своєї особистості та національної свідомості, дотримуючись Конституції України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про всеукраїнський та місцевий референдуми», «Про звернення громадян», інших законів та нормативно-правових актів, що визначають права та обов’язки органів місцевого самоврядування та жителів міста – членів територіальної громади, затверджує Статут територіальної громади міста Українська.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Основні визначення та позначення

Стаття 1.1.1.

Основні терміни та позначення, що використовуються в Статуті територіальної громади м. Українська:
– жителі міста Українська (Українці) – особи, які постійно мешкають в місті Українську і зареєстровані у встановленому законом порядку;
– жителями міста Українська не є особи, що прибули до міста з короткостроковими візитами, з особистих ділових або службових питань.
У м. Українську визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно до Конституції і законів України.

Стаття 1.1.2.

Територіальна громада м. Українська (далі – територіальна громада) – жителі, що постійно мешкають на території м. Українська, які безпосередньо або через сформовані ними органи місцевого самоврядування вирішують питання місцевого значення.

Стаття 1.1.3.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади міста самостійно вирішувати питання місцевого значення у рамках Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування в місті здійснюється населенням безпосередньо (вибори, референдум, загальні збори, місцеві ініціативи, громадські слухання та інші передбачені законодавством України форми безпосереднього волевиявлення) і через органи місцевого самоврядування (органи місцевого самоврядування міста). Основне завдання органів місцевого самоврядування – комплексний соціально-економічний розвиток міста і зростання добробуту його жителів.

Глава 1.2. Правова основа Статуту територіальної громади міста Українська

Стаття 1.2.1.

Статут територіальної громади міста Українська (далі – Статут) є місцевим нормативно-правовим актом, який встановлює в межах Конституції і законів України права, свободи і обов’язки жителів міста Українська, повноваження територіальної громади міста, механізми здійснення місцевого самоврядування, регулює відносини між територіальною громадою міста та міською владою, визначає організаційні, матеріальні і фінансові основи місцевого самоврядування на території міста, а також регулює інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції місцевого самоврядування.

Стаття 1.2.2.

Статут є актом прямої дії і має вищу юридичну силу в системі нормативно-правових актів міської влади на території міста Українська.

Стаття 1.2.3.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності з Конституцією України, законодавством України, іншими нормативно-правовими актами України і цим Статутом.

Стаття 1.2.4.

Статут діє на усій території міста, має вищу юридичну силу по відношенню до інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста.

Стаття 1.2.5.

У разі внесення змін до законодавства, що регулює питання місцевого самоврядування, в Статут вносяться відповідні зміни.

Стаття 1.2.6.

Статут територіальної громади міста Українська, зміни і доповнення до нього затверджуються міською радою на засіданні в порядку, визначеному Регламентом роботи Української міської ради.

Стаття 1.2.7.

При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальна громада м. Українська, органи місцевого самоврядування керуються чинними законодавчими актами України.

Глава 1.3. Історія та загальна характеристика міста Українська.

Стаття 1.3.1.

Українськ – місто засноване в 1952 році у зв’язку з будівництвом вугільних копалень шахти «Україна», яка функціонує й досі. До 1963 року місто називалося селище Лисівка. В 1963 році отримало статус міста і назву, похідну від назви шахти. Розташоване недалеко від автомобільної дороги Донецьк-Дніпропетровськ, в 4 кілометрах від залізничної станції Цукуріно, з якої можна потрапити до міст Курахово, Донецьк, Селидового і Красноармійська. Українськ розташований у 11 кілометрах від міста Селидового.
Головною корисною копалиною є кам’яне вугілля, яке представлене:
– відокремленим підрозділом державного підприємства «Селидіввугілля»: «Шахта «Україна». Видобуток вугілля ведеться підземним способом в межах шахтного поля.
Українськ – невелике місто Донецької області з орієнтованою чисельністю населення 12 тис. чоловік. За 2014 рік коефіцієнт смертності перевищує коефіцієнт народжуваності вдвічі. Кількість пенсіонерів за віком складає 35% від чисельності населення міста.
В місті функціонують два дошкільних навчальних заклади – ДНЗ № 22 «Світлячок», ДНЗ № 18 «Космос», дві загальноосвітні школи – ЗОШ № 12 та
ЗОШ № 13.
В місті розташовані один заклад культури–музична школа імені В.Г. Купрієнка, два заклади фізкультури та спорту, один позашкільний навчальний заклад, один заклад охорони здоров`я.
Будинки приватного сектору повністю забезпечені водопостачанням.
У місті створено 5 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ):
-«Злагода» (м. Українськ, вул. Первомайська, буд. 56);
-«Промінь» (м. Українськ, вул. Октябрьська, буд. 2);
-«Дракон» (м. Українськ, вул. Октябрьська, буд. 33);
-«Буржуй» (м. Українськ, вул. Попова, буд. 1);
-«Оберіг» (м. Українськ, вул. Чкалова, буд. 41).

Глава 1.4. Символіка міста Українська

Стаття 1.4.1.

Символом територіальної громади міста, що відображує його історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості і традиції, є герб міста Українська.

Стаття 1.4.2.

Герб міста Українська представляє собою щит розділений на три частини – блакитну, жовту і чорну відповідно, символізуючи природні багатства краю. Поверх всього один витікаючий терикон, де на його фоні зображений пам’ятник Богдану Хмельницькому, який символізує звернення до народу, праворуч чорний шахтний копр. Золоті промені сонця переходять в золоте сяйво, поперемінно сяючі і полум’яніючі, символізуючи собою світло, тепло і енергію, які дають вугільне підприємство міста Українська.
Щит увінчаний срібною тризубчастою міською короною і по сторонах обрамлений квітучими гілками каштана. Гілки перевиті лазуровою стрічкою з написом золотими літерами “Українськ» в нижній частині. Цвітіння каштана символізує майбутній розквіт міста і приплив нових можливостей, віру людей у світле майбутнє.

Стаття 1.4.3.

З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів територіальної громади міста міською радою може бути затверджена й інша символіка.

Стаття 1.4.4.

Порядок використання символіки м. Українська визначається Положенням, що затверджується Українською міською радою.

Глава 1.5. Щорічні загальноміські заходи та пам’ятні дати

Стаття 1.5.1.

Висловлюючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток територіальної громади, установлені міські свята – День міста, яке святкується щорічно 9 вересня, та День Шахтаря, яке святкується в останню неділю серпня.

Стаття 1.5.2.

Урочисто на загальноміському рівні проводяться державні, професійні свята і пам’ятні дати.

Стаття 1.5.3.

Рішенням міської ради можуть затверджуватися й інші загальноміські свята.

Стаття 1.5.4.

Святкування Дня міста, видатних дат, державних та релігійних свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.

Глава 1.6. Пам’ятники та пам’ятні знаки

Стаття 1.6.1.

На території м. Українська встановлені такі пам’ятники та пам’ятні знаки:
– пам’ятник Богдана Хмельницького (м. Українськ, вул. Октябрьська);
– пам’ятник В. І. Леніну (м. Українськ, вул. Первомайська, центральна площа міста);
– стела шахтарської слави ( м. Українськ, вул. Комсомольська);
– 2 пам’ятні знаки біля ВП «Шахта» Україна»ДП «Селидіввугілля».

Глава 1.7. Вживання мов

Стаття 1.7.1.

У місті Українську забезпечується всебічний розвиток і вживання української мови як державної в усіх сферах суспільного і політичного життя.

Стаття 1.7.2.

Відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Української міської ради російська мова визнана як регіональна.

Стаття 1.7.3.

У місті Українську гарантується вільний розвиток, використання та захист російської та інших мов національних меншин України.

Глава 1.8. Територія та межі міста

Стаття 1.8.1.

Територія міста Українська є невід’ємною складовою частиною території України.

Стаття 1.8.2.

Територію міста Українська утворює земельна поверхня, а також повітряний простір у межах міста.

Стаття 1.8.3.

Територія міста Українська – визначений законодавством України простір, у межах якого територіальна громада міста Українська безпосередньо або через утворювані нею органи здійснює місцеве самоврядування.

Стаття 1.8.4.

Територія міста, на якій здійснюється місцеве самоврядування, визначається межею міста. Межа міста відокремлює територію міста від інших територій. При визначенні межі міста враховується Генеральний план міста Українська.

Стаття 1.8.5.

Зміна міської межі здійснюється у відповідності із законодавством України з обов’язковим урахуванням думки міської громади.

РОЗДІЛ ІІ. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА УКРАЇНСЬК І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування

Стаття 2.1.1.

Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.
Систему місцевого самоврядування міста Українська складають:
– територіальна громада міста;
– міська рада;
– міський голова;
– виконавчі органи міської ради;
– органи самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2.

Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до законів та положень цього Статуту.

Глава 2.2. Територіальна громада міста та її правовий статус

Стаття 2.2.1.

Територіальну громаду міста Українська (далі – територіальна громада) складають усі жителі міста – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які постійно проживають на території міста Українська.

Стаття 2.2.2.

Фізичні особи вважаються такими, що постійно проживають у місті Українську (члени територіальної громади міста), якщо вони мають власну або найману житлову площу в місті (за винятком готелів) і зареєстровані у встановленому законом порядку.

Стаття 2.2.3.

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на наступних принципах, передбачених Конституцією України і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:
– народовладдя;
-верховенства права, пріоритету прав та свобод людини і громадянина, законності;
– гласності;
– колегіальності;
– поєднання місцевих і державних інтересів;
– виборності;
– правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в обсягах та межах наданих повноважень;
– підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
– державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
– судового захисту прав територіальної громади.

Стаття 2.2.4.

Метою територіальної громади є здійснення місцевого самоврядування для загального блага її членів, сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади.

Стаття 2.2.5.

Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина – обов’язок територіальної громади і всіх інших суб’єктів місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6.

Завданнями територіальної громади є:
– економічний розвиток міста, зберігання рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;
– забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров’я навколишнього середовища;
– зберігання, раціональне та ефективне використання природних ресурсів;
– розвиток у місті ефективних виробничої, соціальної і транспортної систем;
– здійснення обґрунтованої політики розвитку соціальної сфери міста, що користується громадською підтримкою;
– створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;
– забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
– забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг і товарів;
– створення умов життя в місті, які сприяють досягненню фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості;
– розширення пільгових, доступних для різних категорій населення форм користування соціально-культурними, спортивними закладами, спорудами міста;
– надання підтримки у розвитку національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, релігійних та інших груп населення, створення умов для їх діяльності і мирного співіснування, участі в них широкого кола жителів міста;
– зберігання і реставрація історичних пам’ятників та споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста;
– створення безпечних умов проживання для жителів міста, забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень та будь-яких форм насильства;
– організація в місті безпеки руху транспорту та пішоходів.

Стаття 2.2.7.

Компетенцією територіальної громади є її правомочність безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування.
До компетенції територіальної громади, що реалізується шляхом виборів, референдумів або зборів за місцем проживання, відноситься:
– формування міської ради, обрання міського голови;
– заслуховування звітів депутатів ради і міського голови;
-здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законодавством і Статутом формах;
– установлення переліку об’єктів комунальної власності, що не можуть бути визнані банкрутами та відчужені в будь-якій формі;
– ініціювання питання, пов’язаного з перейменуванням територіальної громади;
– об’єднання з іншими територіальними громадами і вихід із таких об’єднань;
– дострокове припинення повноважень міської ради та міського голови шляхом ухвалення рішення місцевого референдуму відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про Всеукраїнський та місцеві референдуми»;
– управління майном, що є в комунальній власності;
– заходи по дотриманню громадської безпеки та правопорядку;
– затвердження бюджету міста Українська та контроль за його виконанням;
– встановлення місцевих податків та зборів відповідно до закону;
– забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;
– утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, установ, організацій та здійснення контролю за їх діяльністю;
– реалізація норм етики і добропорядної поведінки на території міської громади;
– вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до компетенції органів місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.8.

Кожному члену територіальної громади міста, що має право голосу на виборах, забезпечується право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у місті Українську.
Члени територіальної громади при здійсненні місцевого самоврядування мають право:
– безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах демократії (місцеві вибори, місцевий референдум, загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи, колективні та індивідуальні звернення, інше);
– обирати і бути обраними в органи і на посади в системі місцевого самоврядування, які визначаються законами як виборні, на рівних підставах;
– брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень міської ради, окремих депутатів, міського голови у встановленому законом порядку;
– брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;
– одержувати повну і достовірну інформацію з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до законодавства;
– вносити до міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, віднесених до її компетенції, або пропозиції про перегляд чинних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції та законам України;
– направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування і отримувати на них відповіді у встановлені законом терміни;
– на персональний і колективний прийом міським головою та іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;
– бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради та її виконавчого комітету.
Кожному члену територіальної громади м. Українська забезпечується право на використання усіх конституційних прав та свобод громадян.

Стаття 2.2.9.

Члени територіальної громади зобов’язані:
– дотримуватися положень Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту;
– сприяти розвитку відносин громадян у дусі злагоди, порозуміння, поваги до їх прав, свобод і традицій;
– здійснювати свої права та реалізовувати власні інтереси у місті Українську, не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати права та інтереси фізичних та юридичних осіб, органів місцевого самоврядування, що охороняються законом.

Стаття 2.2.10.

Місцеве самоврядування у місті Українську – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати усі питання місцевого значення, які пов’язані з життєдіяльністю членів територіальної громади і розвитком міста в межах Конституції і законів України.
Обов’язком суб’єктів місцевого самоврядування є створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади, а також визнання, дотримання і захист конституційних прав та свобод людини з метою забезпечення загального блага громадян.
Місцеве самоврядування у місті Українську здійснюється на принципах: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, виборності, підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб; судового захисту прав місцевого самоврядування.
Розмежування повноважень між суб’єктами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Стаття 2.2.11.

Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.12.

Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у м. Українську в повному обсязі мають члени територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними та яким чинним законодавством надано право голосу на виборах.
Члени територіальної громади, які не досягли 18-річного віку, беруть участь у здійсненні місцевого самоврядування через дитячі та громадські організації та учнівське самоврядування.

Стаття 2.2.13.

Жителі міста відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації й інші масові заходи.
Порядок проведення масових заходів на території міста визначається міською радою відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 2.2.14.

Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних, етнічних і релігійних груп громадян.
При виникненні конфлікту передбачається погоджувальна процедура, порядок проведення якої затверджується виконавчим комітетом міської ради.
У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

Стаття 2.2.15.

Територіальна громада міста Українська має власну символіку – герб міста.
Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади міста визначаються окремим Положенням, яке затверджуються рішенням міської ради

Стаття 2.2.16.

Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.
Право членів територіальної громади міста безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах:
– місцеві вибори;
– місцевий референдум;
– загальні збори громадян за місцем проживання;
– місцеві ініціативи;
– громадські слухання;
– колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
– участь у здійсненні місцевого самоврядування через об’єднання громадян та осередки політичних партій; участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;
– участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування;
– мирні масові акції (мітинги, демонстрації, ін.);
– інші, не заборонені законом, форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.
Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцеві вибори та місцевий референдум.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1.

Місцевий (міський) референдум – це спосіб прийняття рішень з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, прямим волевиявленням членів міської громади, що мають право голосу на місцевих виборах.
Порядок призначення та проведення міського референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються законом.

Стаття 2.3.2.

Рішення, прийняті територіальною громадою на місцевому референдумі в межах наданих їй Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення, є обов’язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території міста.

Стаття 2.3.3.

Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. Українська на місцевому референдумі, забезпечується міським головою.

Стаття 2.3.4.

Порядок фінансування, підготовки і проведення місцевого референдуму визначається міською радою.

Глава 2.4. Місцеві вибори

Стаття 2.4.1.

Місцеві вибори – це обрання депутатів Української міської ради, Українського міського голови, депутатів Селидівської міської ради, депутатів Донецької обласної ради шляхом голосування жителів міста, які мають право голосу на основі гарантованого Конституцією України та Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території міста.
Вибори депутатів міської ради проводяться за виборчою системою, визначеною законодавством на час проведення виборів.

Стаття 2.4.2.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі гарантованого Конституцією та законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у місцевих виборах.

Стаття 2.4.3.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Стаття 2.4.4.

Рішення щодо організації проведення місцевих виборів приймаються міською радою та міським головою в межах повноважень, передбачених законодавством.

Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання

Стаття 2.5.1.

Загальні збори громадян за місцем проживання (далі-загальні збори громадян) як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під`їзду, будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, міста в цілому) для обговорення або вирішення питань міського життя.
У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання можуть брати участь громадяни, що досягли на час зборів 18 років і проживають на відповідній території. У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної виконавчої влади, а також представники підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, органів самоорганізації населення за територіальним принципом.

Стаття 2.5.2.

До компетенції загальних зборів належить:
– обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів мешканців відповідної території, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
– вносити пропозиції до органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань міського значення;
– обговорювати проекти рішень міської ради і її органів з питань життєдіяльності міста;
– вносити пропозиції з питань порядку денного сесії міської ради та її органів;
заслуховувати інформації міського голови, посадових осіб місцевого
самоврядування міста, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, в разі необхідності порушувати перед відповідною радою питання щодо притягнення посадових осіб до відповідальності;
– заслуховувати звіти керівництва ради про прийняті радами та їх виконавчими органами рішення, хід виконання законів України, указів Президента України, інших актів органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної гро
– ініціювати перед міською радою створення органів самоорганізації населення, затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації та відставки окремих їх член
– приймати рішення про самооподаткування, вносити пропозиції щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, оголошувати місцеві добровільні позики;
– надавати згоду на включення до складу комунальної власності об’єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам власності;
– вносити пропозиції щодо передачі або продажу в комунальну власність підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, які належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпе
– розглядати питання про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян, вносити відповідні пропозиції на розгляд міської ради та її виконавчих орга
– вимагати від органів місцевого самоврядування надання інформації про стан навколишнього середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються для його поліпшення;
– розглядати питання про найменування, перейменування вулиць, провулків,
проспектів, площ, скверів, парків, вносити пропозиції з цих питань;
– обговорювати питання, пов’язані із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій;
– обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів міського самоврядування, внаслідок яких чиниться шкода інтересам міської громади, подавати міській раді пропозиції про вжиття щодо таких осіб тих або інших заходів;
– розглядати питання про висування претендентів на кандидата на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України і депутатів обласної ради, Селидівської міської ради, Української міської ради, Українського міського голови, представників до с
– розглядати питання про відкликання депутатів місцевих рад;
– розглядати питання про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;
– розглядати питання про утворення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів;
– обговорювати інші питання, що стосуються інтересів міської громади.

Стаття 2.5.3.

Загальні збори громадян скликаються міським головою, виконавчим комітетом міської ради, депутатами міської ради за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території і мають право голосу на місцевих виборах.

Стаття 2.5.4.

Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається винести на обговорення зборів.

Стаття 2.5.5.

У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням міського голови можуть скликатися збори представників громадян за місцем проживання – будинків, вулиць, мікрорайонів тощо.
Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються міським головою.
Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.

Стаття 2.5.6.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше третини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території.
Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

Стаття 2.5.7.

На загальних зборах громадян головує міський голова, керівник органу самоорганізації населення або особа, визначена органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.
Порядок денний загальних зборів громадян затверджується за поданням органу, який їх скликав.
Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням місця їх проживання.

Стаття 2.5.8.

На загальних зборах громадян приймаються рішення з розглянутих питань. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідний території.
Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення, враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій комунальної власності і їх діяльності, яких ці рішення стосуються.

Стаття 2.5.9.

Міський голова, міська рада, її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

Стаття 2.5.10.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для територіальної громади, але віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 2.5.11.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування, до яких звернулися з пропозиціями загальні збори громадян, повинні розглянути такі пропозиції в 30-ти денний термін та повідомити в 10-ти денний термін про результати їх розгляду міського голову та суб’єктів, за ініціативою яких було скликано збори.

Стаття 2.5.12.

Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються за рахунок бюджету міста або за рахунок добровільних внесків відповідних жителів міста.

Стаття 2.5.13.

Рішення загальних зборів з мотивів їх невідповідності Конституції України,
законам України, указам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, актам органів і посадових осіб місцевого самоврядування можуть бути зупинені міським головою, міською радою або її виконавчим комітетом.

Глава 2.6. Місцеві ініціативи

Стаття 2.6.1.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською радою будь-яких питань, які віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, які належать до її відання.

Стаття 2.6.2.

З місцевою ініціативою до міської ради можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади чисельністю не менше 20 осіб.

Стаття 2.6.3.

Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання й ухвалення рішення або внесення у відповідну раду проекту нормативно-правового акта з питань, віднесених до її компетенції.

Стаття 2.6.4.

Місцева ініціатива члена територіальної громади може попередньо обговорюватися на загальних зборах громадян за місцем проживання. За результатами обговорення питання на загальних зборах обирається житель або ініціативна група жителів, яким доручається розробити проект рішення з даного питання та довести до відома міського голови рішення загальних зборів з пропозицією про включення питання до порядку денного сесії міської ради.

Стаття 2.6.5.

Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до міської ради в письмовому вигляді та оформлюється у вигляді проекту рішення з урахуванням вимог Регламенту міської ради.

Стаття 2.6.6.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд питання на сесії міської ради, засіданні виконавчого комітету, звернувшись із заявою (клопотанням, листом) до міського голови, депутата міської ради, а також у постійну комісію або виконавчий комітет міської ради, до компетенції якого віднесене дане питання.

Стаття 2.6.7.

Міський голова, виконавчий комітет, постійні комісії міської ради, депутати, розглянувши ініціативне звернення члена територіальної громади, приймають відповідне рішення.

Стаття 2.6.8.

Питання, ініційоване членами територіальної громади і визнане доцільним для розгляду на сесії, включається до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради. Про час і місце проведення засідання завчасно сповіщається зацікавлена особа або члени ініціативної групи, що обов’язково запрошуються на засідання сесії міської ради.

Стаття 2.6.9.

Орган або посадова особа, що прийняли рішення про недоцільність винесення питання, ініційованого членами територіальної громади на розгляд сесії міської ради, зобов’язані в десятиденний термін письмово інформувати зацікавлених осіб із зазначенням мотивів відмови.

Стаття 2.6.10.

Проекти нормативно – правових актів, внесених у порядку місцевої ініціативи і підтриманих підписами не менше десяти відсотків членів територіальної громади, підлягають розгляду в першочерговому порядку на сесії відповідної ради.

Стаття 2.6.11.

За результатами обговорення питання, що надійшло в порядку місцевої ініціативи, сесія ради чи виконавчий комітет приймають рішення.

Стаття 2.6.12.

Рішення, що прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття рішення.

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття 2.7.1.

Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами Української міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання органів місцевого самоврядування, а саме:
– заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх членів територіальної громади або її окремих частин;
– порушуються питання та вносяться пропозиції щодо вирішення проблем місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;
– обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Стаття 2.7.2.

Громадські слухання є формою безпосередньої участі громадськості в здійсненні повноважень міського самоврядування, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2.7.3.

Порядок проведення громадських слухань визначається Положенням «Про громадські слухання міста Українська», яке затверджене міською радою та проводяться не рідше одного разу на рік.

Стаття 2.7.4.

Громадські слухання проводяться з ініціативи міського голови або за ініціативою міської ради, її постійних комісій, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.
Громадські слухання з ініціативи жителів міста проводяться за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке має не менш як 20 (двадцять) підписів.

Стаття 2.7.5.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, депутати обласної ради від міста, депутати міської ради, представники органів самоорганізації населення, міських осередків політичних партій та громадських організацій, в тому числі національно-культурний товариств, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття 2.7.6.

Місце та час проведення громадських слухань визначає орган, який їх скликає. Виконавчий комітет міської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше ніж за 10 днів інформації про місце та час їх проведення.

Стаття 2.7.7.

Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.8.

Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини учасників.
Про результати громадського слухання інформуються жителі міста через засоби масової інформації в десятиденний строк.

Глава 2.8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.8.1.

Жителі міста, незалежно від їх віку, статевої, расової, національної належності, громадянства та релігійних переконань мають право направляти колективні або індивідуальні звернення (скарги та пропозиції) до органів і посадових осіб місцевого самоврядування з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.8.2.

Колективні звернення, які підписані більш як п’ятдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у першочерговому порядку.
Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:
– внесення до міської ради та її виконавчого комітету, міського голови конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
– аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадс
– порушення питання про створення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
– порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування;
та інше.

Стаття 2.8.3.

Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку спеціалістом I категорії з питань розгляду звернень громадян виконавчого комітету міської ради.

Стаття 2.8.4.

Керівники виконавчих органів міської ради та підприємств, організацій, установ комунальної форми власності, які за дорученням керівництва виконкому міської ради розглядають звернення громадян, зобов’язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати у виконавців матеріали та з виїздом на місця перевіряти факти, що викладені у зверненнях, вживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Глава 2.9. Участь у здійсненні місцевого самоврядування через об’єднання громадян та осередків політичних партій

Стаття 2.9.1.

Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через діяльність громадських організацій, в тому числі національно-культурних товариств, осередків політичних партій, які зареєстровані у встановленому законом порядку, як члени цих громадських організацій і партій.
Членство громадян України у громадських організаціях, політичних партіях визначається Законами України “Про політичні партії в Україні”, “Про об’єднання громадян”, їх статутами або іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2.9.2.

Міські організації політичних партій:
– беруть участь у висуванні кандидатур на посаду міського голови, депутатів місцевих рад, в організації виборів міського голови, депутатів міської ради, інших виборних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які згідно з законом та цим Статутом
– через депутатів міської ради, групи та фракції в цих радах беруть участь у формуванні та здійсненні політики місцевого самоврядування;
– сприяють залученню членів територіальної громади до обговорення важливих питань соціально-економічного, культурного розвитку та інших питань, віднесених чинним законодавством до відання місцевого самоврядування.
– беруть участь у роботі комісій, утворених на громадських засадах при органах місцевого самоврядування, у проведенні громадських слухань і громадських експертиз проектів рішень міської ради з важливих для міста питань.

Стаття 2.9.3.

Будь-які обмеження участі громадських організацій та осередків політичних партій у здійсненні місцевого самоврядування заборонені, якщо інше не передбачено законом.

Глава 2.10. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.10.1.

Члени територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради, на яких обговорюються питання загальноміського значення або стосуються їх особисто. Особи, які виявили бажання відвідати сесію міської ради, не пізніш як за три дні до її відкриття повинні подати відповідну заяву на ім’я міського голови.
Члени територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях.

Стаття 2.10.2.

Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.
Для участі в засіданні подається відповідна заява на ім’я міського голови не пізніше ніж за три дні до засідання.
Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття 2.10.3.

Членам територіальної громади, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, що визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.11. Участь у діяльності консультативно-дорадчих органів місцевого самоврядування

Стаття 2.11.1.

З метою створення умов для ефективної участі громадян і їх об’єднань в управлінні містом, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності виконавчих органів, сприяння розвитку громадського суспільства можуть створюватися консультативно-дорадчі органи.

Стаття 2.11.2.

Для налагодження системного діалогу, ефективної взаємодії міської ради з жителями м. Українська, підвищення якості підготовки рішень з важливих питань суспільного життя, рішенням виконавчого комітету Української міської ради можуть створюватись консультативно-дорадчі комітети, які діють на підставі затверджених положень.

Глава 2.12. Проведення мирних масових акцій

Стаття 2.12.1.

Мешканці міста мають право відповідно до Конституції України збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації, пікетування.
Метою таких акцій може бути привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення, що вимагають негайного розв`язання; до проблем соціального забезпечення мешканців міста, охорони довкілля, підтримання громадської безпеки тощо.

Стаття 2.12.2.

Про мету, час і місце проведення масових акцій їх організатори завчасно сповіщають міську владу у спосіб, визначений Положенням про порядок організації і проведення масових акцій у місті Українську, яке затверджене міською радою.

Стаття 2.12.3.

Якщо мета масових акцій суперечить положенням Конституції України та інтересам національної безпеки, їх проведення може спричинити порушення громадського порядку і спокою, стати поштовхом до заворушень і злочинів, завдати шкоди здоров`ю населення, порушити права і свободи інших людей, відповідні органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звернутися до суду, який може заборонити проведення таких масових акцій.

Глава 2.13. Інші форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування

Стаття 2.13.1.

Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.13.2.

Можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:
– приймати участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах і посадових особах місцевого самоврядування перелік та положення про які визначаються рішенням відповідного органу місцевого самоврядування;
– приймати участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при органах та посадових особах місцевого самоврядування з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів територіальної громади різними формами соціальної допомоги, залученн
– приймати участь у проведенні громадських експертиз, проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади і визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
– приймати участь у діяльності громадських формувань, метою яких є охорона правопорядку, контроль за дотриманням морально-етичних, санітарних, екологічних та протипожежних норм;
– приймати участь у виконанні громадських робіт з благоустрою міста, надавати послуги соціально незахищеним жителям міста;
– надавати матеріальну та фінансову допомогу місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань (внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жител
– проводити «круглі столи», наради та засідання з метою безпосереднього обговорення з місцевою владою конкретних проблем у житті суспільства і спільного вироблення пропозиції для їх вирішення;
– проводити соціологічні дослідження, контролювати роботу Телефону довіри.

Стаття 2.13.3.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Глава 2.14. Право членів територіальної громади на інформацію

Стаття 2.14.1.

Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Глава 3.1. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

Стаття 3.1.1.

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Стаття 3.1.2.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:
– вуличного, квартального комітету – в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
– комітету мікрорайону – в межах території окремого мікрорайону;
– будинкового комітету – в межах будинку (кількох будинків) в державному і
громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

Стаття 3.1.3.

3 ініціативою про створення органу самоорганізації населення до ради можуть звернутися збори (конференцій) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.
На зборах (конференції) обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) в раді.

Стаття 3.1.4.

Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.

Стаття 3.1.5.

Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається міською радою. Це питання розглядається на найближчому засіданні відповідної міської ради (після проходження процедури оприлюднення проекту рішення) за участю членів ініціативної групи.
У рішенні міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

Глава 3.2. Порядок обрання органу самоорганізації населення

Стаття 3.2.1.

Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

Стаття 3.2.2.

Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів.

Стаття 3.2.3.

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.

Стаття 3.2.4.

Збори (конференція) жителів на підставі рішення ради про створення органу самоорганізації населення затверджують Положенням про орган самоорганізації населення (далі – Положення).

Глава 3.3. Легалізація органу самоорганізації населення

Стаття 3.3.1.

Легалізація органу самоорганізації населення здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

Стаття 3.3.2.

Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

Глава 3.4. Повноваження органів самоорганізації населення

Стаття 3.4.1.

Органу самоорганізації населення під час його створення міською радою можуть надаватися власні повноваження. Крім того, міська рада може додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень з одночасною передачею йому відповідних коштів і матеріально-технічного забезпечення.

Стаття 3.4.2.

Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові та матеріально-технічні ресурси на цілі та в межах, визначених міською радою.

Стаття 3.4.3.

Виконавчі органи і посадові особи місцевого самоврядування надають інформаційну, методичну та іншу допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень.

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ УКРАЇНСЬКУ

Глава 4.1. Загальні засади побудови

Стаття 4.1.1.

Органами та посадовими особами місцевого самоврядування в м. Українську є:
– міська рада – представницький орган місцевого самоврядування;
– виконавчий комітет;
– органи самоорганізації населення.

Стаття 4.1.2.

Міський голова, міська рада та її виконавчий орган здійснюють свою діяльність щодо реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученням міської громади, від її імені, в її інтересах, згідно із законодавством України, Статутом територіальної громади міста Українська.

Стаття 4.1.3.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством України окремі повноваження органів державної виконавчої влади та делеговані йому окремі повноваження міської ради.

Стаття 4.1.4.

Діяльність органу місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету жителів міста при їх здійсненні.

Стаття 4.1.5.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно із законодавством України та цим Статутом.

Глава 4.2. Принципи діяльності

Стаття 4.2.1.

Діяльність міської ради ґрунтується на принципах прозорості, відповідальності та ефективності.

Стаття 4.2.2.

Принцип прозорості передбачає широке висвітлення діяльності міської ради в засобах масової інформації, залучення громадськості до обговорення актуальних питань життя міста, роз’яснення мотивів прийняття та суті рішень, що стосуються інтересів міської громади.

Стаття 4.2.3.

Принцип відповідальності ґрунтується на визначеному законом та цим Статутом обов`язку органів і посадових осіб місцевого самоврядування періодично звітувати перед міською громадою про свою діяльність, нести відповідальність згідно з чинним законодавством за дії чи бездіяльність, що завдали шкоди інтересам міської громади.

Стаття 4.2.4.

Принцип ефективності накладає на міську владу обов`язок досягати запланованих цілей при залученні мінімального обсягу матеріальних та фінансових ресурсів з отриманням максимально можливого результату.

Стаття 4.2.5.

Місцеве самоврядування враховує досвід Ради Європи у сфері демократії, прав людини, верховенства права та дотримується європейських принципів ефективного демократичного управління, а саме:
– чесне проведення виборів та репрезентативність;
– відповідність вимогам та очікуванням громадян;
– ефективність та результативність;
– відкритість та прозорість;
– верховенство права;
– етична поведінка;
– компетентність та інтелектуальний потенціал;
– інноваційність та відкритість до змін;
– сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати;
– раціональне управління фінансами;
– права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія;
– відповідальність.

Глава 4.3. Українська міська рада

Стаття 4.3.1.

Українська міська рада представляє територіальну громаду міста Українська та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування та є єдиним органом представницької влади міської громади.

Стаття 4.3.2.

Українська міська рада обирається населенням міста на термін, визначений відповідно до Конституції України, шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 4.3.3.

Українська міська рада складається з міського голови, секретаря ради,депутатів, які наділені відповідно до закону правом представляти інтереси територіальної громади. Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону.

Стаття 4.3.4.

Українська міська рада вважається повноважною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

Стаття 4.3.5.

Якщо до міської ради обрано менше двох третин депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

Стаття 4.3.6.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 4.3.7.

Система і структура органів і апарату Української міської ради визначається на сесії ради за пропозицією міського голови. Вона повинна забезпечувати належну організацію діяльності ради і реалізацію її повноважень.

Стаття 4.3.8.

Українська міська рада обирає постійні і тимчасові комісії, секретаря ради, утворює виконавчі органи – виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.

Стаття 4.3.9.

Українська міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її відання.

Стаття 4.3.10.

Перелік питань, що вирішуються виключно на засіданнях міської ради, визначається законом.

Стаття 4.3.11.

Українська міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Стаття 4.3.12.

Рішення міської ради приймаються на її засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом та Регламентом міської ради. При визначенні результатів голосування міської ради враховується голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

Стаття 4.3.13.

Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням у порядку, передбаченому законом та Регламентом міської ради.

Стаття 4.3.14.

Рішення міської ради підписується міським головою і набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством і цим Статутом.

Стаття 4.3.15.

Рішення міської ради в п’ятиденний термін із моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Стаття 4.3.16.

Українська міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і штамп зі своїм найменуванням, вона наділена владними повноваженнями, у межах яких діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством. Юридична адреса міської ради:
85485, Донецька область, місто Українськ, вул. Первомайська, буд. 24.

Стаття 4.3.17.

Документування організаційно-розпорядчої діяльності міської ради оформлюється на бланках рішень Української міської ради, листів та розпоряджень, форма яких затверджується міською радою.

Стаття 4.3.18.

Порядок формування, організації і діяльності, а також повноваження міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим Статутом.

Глава 4.4. Регламент Української міської ради

Стаття 4.4.1.

Регламент Української міської ради – нормативно-правовий акт ради, що містить сукупність правил, які визначають порядок діяльності ради і її органів.

Стаття 4.4.2.

Міська рада не пізніше, як на другій сесії чергового скликання затверджує Регламент ради відповідного скликання. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

Стаття 4.4.3.

Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов’язковому розгляду постійною профільною комісією.

Стаття 4.4.4.

Регламент ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, яке приймається на пленарному засіданні міської ради більшістю депутатів від загального її складу.

Глава 4.5. Сесія Української міської ради

Стаття 4.5.1.

Основною організаційною формою роботи Української міської ради є сесія. Сесія складається з засідань ради і засідань постійних та інших комісій.
Сесія міської ради є правомочною, якщо в її засіданні беруть участь більше половини депутатів від її загального складу.

Стаття 4.5.2.

Перша сесія новообраної міської ради скликається головою міської територіальної виборчої комісії не пізніше, як через два тижня після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості не менше двох третин від загального складу ради. Перше засідання першої сесії відкриває та веде голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів міського голови, депутатів і визнання їх повноважень. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарному засіданні ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 4.5.3.

Наступні сесії міської ради скликає міський голова за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.

Стаття 4.5.4.

Сесія міської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради.

Стаття 4.5.5.

У випадку немотивованої відмови міського голови скликати сесію ради, сесія міської ради скликається секретарем міської ради.

Стаття 4.5.6.

Якщо посадові особи, зазначені у ст. ст. 4.5.3., 4.5.5 цієї глави, у двотижневий термін не скликають сесію міської ради, на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету сесія може бути скликана депутатами міської ради, що складають не менше однієї третини складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 4.5.7.

Сесія міської ради є правомочною, якщо у її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 4.5.8.

На сесіях міської ради депутати на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені законом до відання відповідної ради. Пропозиції щодо питань порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.

Стаття 4.5.9.

Порядок скликання сесії міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається Регламентом міської ради.
Під час проведення засідань ведеться протокол. Протоколи сесій міської ради підписуються міським головою.

Стаття 4.5.10.

Сесії міської ради проводяться гласно, крім випадків, передбачених чинним законодавством та Регламентом Української міської ради.

Глава 4.6. Депутати Української міської ради

Стаття 4.6.1.

Депутат Української міської ради є повноважним і рівноправним членом ради – представницького органу міського самоврядування.
Депутат міської ради є представником інтересів всієї територіальної громади міста, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 4.6.2.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження на громадських засадах, не пориваючи із виробничою або службовою діяльністю.

Стаття 4.6.3.

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії міської ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради, до складу якої його обрано.

Стаття 4.6.4.

На першій сесії новообраної ради після оголошення головою Української міської виборчої комісії про набуття повноважень депутатів Української міської ради вони складають перед міською радою Присягу депутата Української міської ради.
Присягу зачитує старший за віком депутат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.

Стаття 4.6.5.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких він обраний.

Стаття 4.6.6.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада може звернутися до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 4.6.7.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної й інших комісій, робочих груп ради, до складу яких він обраний.

Стаття 4.6.8.

Депутат має право звернутися з запитом до міського голови, виконавчого органу міської ради, посадових осіб місцевого органу державної влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а також до голови обласної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

Стаття 4.6.9.

Орган або посадова особа, до яких звернено запит депутата, зобов’язані надати на нього усну або письмову відповідь, в разі необхідності на пленарному засіданні сесії міської ради, в терміни і в порядку, встановлені радою. За результатами розгляду запиту міська рада приймає рішення.

Стаття 4.6.10.

Депутат має право звертатися до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, організацій, установ усіх форм власності, посадових осіб для одержання інформації або роз’яснення з питань депутатської діяльності. Відповідь на депутатське звернення може бути оголошена на пленарному засіданні сесії міської ради або дана депутату в індивідуальному порядку в установлений законом термін.

Стаття 4.6.11.

Депутат має право з питань депутатської діяльності знайомитися з будь-якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювання цих документів. Порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, визначається законом. Депутат зобов’язаний не розголошувати відомості, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом.

Стаття 4.6.12.

Депутати міської ради можуть об’єднуватись в депутатські фракції (групи). Питання створення та діяльності депутатських фракцій (груп) визначається чинним законодавством України та Регламентом міської ради.

Стаття 4.6.13.

З числа депутатів міської ради, за пропозицією міського голови, на строк повноважень ради обирається секретар міської ради.

Стаття 4.6.14.

Секретар міської ради працює в міській раді на постійній основі, не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової і творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені згідно чинного законодавства України.

Стаття 4.6.15.

Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, Регламентом ради та цим Статутом.

Стаття 4.6.16.

Депутат міської ради, як представник інтересів територіальної громади, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики:
– керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади;
– не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи з корисливою метою;
– керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;
– не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірної або неперевіреної інформації.

Стаття 4.6.17.

Депутат Української міської ради щорічно зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями, об’єднаннями громадян.

Глава 4.7. Постійні комісії Української міської ради

Стаття 4.7.1.

Постійні комісії Української міської ради – органи, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 4.7.2.

Постійні комісії обираються на строк її повноважень ради у складі голови і членів комісії. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

Стаття 4.7.3.

Діяльність постійних комісій міської ради регламентується положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Української міської ради та Положенням про постійні комісії, яке затверджується міською радою не пізніше, ніж на другій сесії міської ради.

Глава 4.8. Український міський голова

Стаття 4.8.1.

Український міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Українська, який обирається жителями міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на термін, визначений Конституцією України.
Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу.
Порядок організації і проведення виборів міського голови визначаються законом.

Стаття 4.8.2.

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях сесії міської ради.

Стаття 4.8.3.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 4.8.4.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення головою Української міської виборчої комісії на засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються на момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
При вступі на посаду міський голова приносить перед міською радою присягу такого змісту:
«Я (прізвище, ім’я, по батькові), заступаючи на посаду Українського міського голови, присягаю дотримуватися Конституції України і законів України, при здійсненні наданих мені повноважень шанувати, охороняти і відстоювати права і законні інтереси міської громади. Зобов’язуюся ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Українська, всебічно сприяти соціально-економічному і культурному розвитку міста».

Стаття 4.8.5.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради. Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.

Стаття 4.8.6.

Міський голова має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до його повноважень, і несе персональну відповідальність за їх реалізацію.

Стаття 4.8.7.

Повноваження міського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством про вибори та іншими законами.

Стаття 4.8.8.

На міського голову поширюються повноваження і гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 4.8.9.

При здійсненні наданих повноважень міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 4.8.10.

Міський голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу і роботу виконавчих органів ради перед територіальною громадою або міською радою.

Стаття 4.8.11.

Міський голова в межах своєї компетенції видає розпорядження.

Стаття 4.8.12.

Міський голова має заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Кількість заступників визначається міською радою відповідно до чинного законодавства України.
Заступники міського голови призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Розподіл обов’язків між заступниками міського голови здійснюється виконавчим комітетом міської ради за пропозицією міського голови.

Глава 4.9. Виконавчий комітет Української міської ради

Стаття 4.9.1.

Виконавчий комітет Української міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який утворюється на термін її повноважень.

Стаття 4.9.2.

Очолює виконавчий комітет міський голова.

Стаття 4.9.3.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

Стаття 4.9.4.

До складу виконавчого комітету входять: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому міської ради, а також інші посадові особи.

Стаття 4.9.5.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів державної виконавчої влади – відповідним державним органам виконавчої влади.

Стаття 4.9.6.

Виконавчий комітет міської ради формується на строк повноважень міської ради. Після закінчення терміну повноважень міської ради, а також у випадку дострокового припинення її повноважень, виконавчий комітет міської ради здійснює свою діяльність до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 4.9.7.

Виконавчий комітет попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд міської ради.

Стаття 4.9.8.

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від загального складу виконавчого комітету, та скликаються не рідше одного разу на місяць.

Стаття 4.9.9.

Повноваження виконавчого комітету міської ради визначаються чинним законодавством України.

Стаття 4.9.10.

Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

Стаття 4.9.11.

Діяльність виконавчого комітету здійснюється відповідно до Регламенту виконавчого комітету Української міської ради.

Глава 4.10. Виконавчі органи Української міської ради

Стаття 4.10.1.

Виконавчими органами міської ради є її виконавчий комітет.

Стаття 4.10.2.

Виконавчий комітет міської ради є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед міською громадою.

Стаття 4.10.3.

Міський голова, секретар ради, заступник міського голови, керуючий справами виконавчого комітету (секретар виконкому) проводять особистий прийом громадян згідно з затвердженими графіками.

Глава 4.11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 4.11.1.

Органи і посадові особи Української міської ради в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові та інші акти:
– міська рада – рішення;
– міський голова – розпорядження;
– виконавчий комітет міської ради – рішення;
– органи самоорганізації населення – рішення.

Стаття 4.11.2.

Акти органів і посадових осіб Української міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території міста.

Стаття 4.11.3.

Нормативно-правові акти органів і посадових осіб Української міської ради набирають чинності з дня їх прийняття, якщо ними не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.

Стаття 4.11.4.

Акти органів і посадових осіб Української міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Глава 4.12. Гарантії і норми поведінки в діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 4.12.1.

Правові гарантії місцевого самоврядування закріплені нормами Конституції України, законами України, цим Статутом та можуть обмежуватися тільки в умовах надзвичайного або воєнного станів.

Стаття 4.12.2.

Органи державної виконавчої влади не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм повноважень.

Стаття 4.12.3.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальною громадою за результати своєї роботи. Вони періодично звітують перед територіальною громадою про свою роботу.

Стаття 4.12.4.

Посадові особи місцевого самоврядування проводять прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

Стаття 4.12.5.

У своїй роботі органи та посадові особи місцевого самоврядування враховують пропозиції політичних партій і громадських організацій та об’єднань.

Стаття 4.12.6.

Правовий статус посадової особи місцевого самоврядування, порядок і умови проходження служби в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4.12.7.

В своїй діяльності депутати, посадові особи Української міської ради керуються правилами етики та поведінки депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування (Правила).

Стаття 4.12.8.

Завдання Правил:
– сприяти ефективній роботі Української міської ради, що націлена на служіння інтересам громади;
– створити умови для підвищення авторитету Української міської ради;
– створити умови для зміцнення репутації депутатів та посадових осіб Української міської ради ;
– сприяти підвищенню відповідальності депутатів та посадових осіб Української міської ради перед громадою в рамках чинного законодавства України.

Стаття 4.12.9.

Головними цінностями, якими в своїй діяльності керуються депутати та посадові особи Української міської ради, є:
– патріотизм;
– чесність і справедливість;
– професіоналізм;
– відповідальність;
– гідність людини;
– повага до людини.

Стаття 4.12.10.

Головними принципами, якими мають керуватися в своїй діяльності депутати та посадові особи Української міської ради, є:
– верховенство права;
– законність;
– забезпечення рівних прав та можливостей;
– партнерство;
– прозорість;
– конфіденційність;
– ефективність;
– публічність;

Стаття 4.12.11.

Депутати та посадові особи Української міської ради беруть на себе обов’язки:
– неухильно виконувати норми Конституції, законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів;
– суворо дотримуватись приписів, обмежень, заборон, передбачених антикорупційним законодавством;
– додержуватися загальновизнаних норм і правил поведінки, будучи для громадян зразком високоморальних вчинків;
– забезпечувати прозорість процедур прийняття та реалізації управлінських , адміністративних рішень;
– забезпечувати принцип рівності громадян, уникаючи будь-яких проявів ксенофобії, дискримінації за будь якою із можливих ознак;
– діяти виключно у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством;
– надавати обґрунтовану оцінку обставинам, за якими приймаються рішення, відкидаючи упередженість та уникаючи конфліктів інтересів;
– у відносинах із громадянами, колегами, представниками засобів масової інформації (далі – ЗМІ) бути коректними, ввічливими, тактовними, відкритими, додержуватися ділового стилю спілкування, правил ділового етикету;
– прийняти міри щодо виправлення своєї помилки, яка може негативно вплинути на права, законні інтереси громадян, вибачитися за помилку, докласти всіх зусиль для виправлення наслідків помилки, проінформувати громадянина про його право на оскарження;
– підтримувати зв’язок із суб’єктами громадянського суспільства, добросовісно розглядати всі звернення, суворо дотримуватися графіку прийому громадян, вносити пропозиції у відповідальні органи державної влади, органи місцевого самоврядування тощо;
– під час спілкування із громадянами, а також через ЗМІ достовірної та об’єктивно інформувати про свою діяльність.

Стаття 4.12.12.

Депутати та посадові особи Української міської ради не можуть:
– використовувати свої повноваження, якщо це суперечить інтересам громади, нормам законодавства, приносить користь самому депутату, посадовій особі, членам їх сімей;
– допускати формалізм в роботі, в першу чергу, при розгляді звернень громадян;
– залишати без уваги жодний факт порушення закону;
– закликати до незаконних дій або незаконної бездіяльності;
– використовувати некоректні, образливі слова, висловлювання на адресу інших осіб, даючи оцінку їх діям тощо.

Стаття 4.12.13.

Депутати та посадові особи Української міської ради повинні суворо дотримуватися не тільки норм чинного законодавства України, а й норм цих Правил.
У випадках, передбачених законами України до депутатів та посадових осіб Української міської ради застосовуються заходи дисциплінарної, адміністративної, кримінальної, цивільної відповідальності.

РОЗДІЛ V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СУСПІЛЬСТВА МІСТА

Глава 5.1. Взаємовідносини з органами державної влади

Стаття 5.1.1.

Відносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації у місті функцій виконавчої влади.

Стаття 5.1.2.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від державних органів виконавчої влади.

Стаття 5.1.3.

Державні органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень та в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 5.1.4.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади відповідним органам державної виконавчої влади.

Стаття 5.1.5.

Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади.

Глава 5.2. Відносини та співпраця з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності

Стаття 5.2.1.

Відносини міської влади з підприємствами, установами і організаціями, що розташовані на території міста, ґрунтуються на суворому дотриманні законодавства і визначаються формою їх власності.

Стаття 5.2.2.

До підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи місцевого самоврядування можуть здійснювати такі функції:
– утворювати, реорганізовувати, перепрофільовувати та ліквідовувати підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному законодавством; призначати та звільняти з посади їхніх керівників згідно відповідно до за
– визначати мету, функції, організаційні форми та порядок діяльності, затверджувати статути створюваних ними підприємств, установ та організацій;
– у межах, визначених законодавством, вирішувати питання відчуження об`єктів комунальної власності;
– встановлювати для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
– контролювати ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством;
– виконувати інші функції, передбачені чинним законодавством.

Стаття 5.2.3.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.
При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством, можуть приймати рішення щодо:
– надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
– залучення в установленому законом порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
– залучення підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі у комплексному соціально-економічному розвиткові міста;
– участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв`язку;
– інших питань в межах чинного законодавства.

Глава 5.3. Відносини з політичними партіями та громадськими організаціями

Стаття 5.3.1.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів міста, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 5.3.2.

Втручання органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об’єднань, так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 5.3.3.

Українська міська рада та її виконавчі органи, посадові особи можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і реалізації місцевої політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань.

Стаття 5.3.4.

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено відокремлювати у своєму ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх діяльності.

Стаття 5.3.5.

Втручання з боку органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком випадків, передбачених Законом.

Глава 5.4. Участь у добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування

Стаття 5.4.1.

Міська рада та її органи з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів міської громади можуть об’єднуватися (входити) в асоціації та інші форми добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування, що мають обласний, міжобласний, всеукраїнський статус і зареєстровані згідно з чинним законодавством України.

Стаття 5.4.2.

Міська рада та її органи можуть входити до міжнародних асоціацій та інших добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування.

Стаття 5.4.3.

Міська влада забезпечує фінансові та інші зобов`язання, що випливають з участі міської ради та її органів в добровільних об`єднаннях органів місцевого самоврядування.

Глава 5.5. Міжнародне співробітництво

Стаття 5.5.1.

Міська влада може самостійно здійснювати міжнародну діяльність, крім випадків, коли згідно з чинним законодавством відповідні заходи мають погоджуватися з Міністерством закордонних справ України.

Стаття 5.5.2.

Пріоритетною в міжнародній діяльності органів місцевого самоврядування визнається участь у:
– співробітництві міських громад у рамках руху міст-побратимів;
– об`єднаннях зарубіжних суб`єктів місцевого самоврядування з проблематики, що визнана важливою для міської громади;
– заходах представницького для міської громади характеру;
– заходах, що мають на меті отримання конкретної допомоги для міської громади, сприяють залученню інвестицій на розвиток міста та його інфраструктури або передбачають здійснення спільних проектів;
– заходах, визначених міжнародними угодами України або таких, що проводяться в рамках міждержавних програм.

Стаття 5.5.3.

Органи місцевого самоврядування з метою розвитку зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв`язків мають право укладати угоди про співробітництво із зарубіжними суб`єктами місцевого самоврядування та щорічні протоколи щодо здійснення конкретних заходів у рамках цих угод. Підписані уповноваженими посадовими особами угоди і домовленості обов`язково затверджуються міською радою.

Глава 5.6. Регуляторна політика

Стаття 5.6.1.

Регуляторна політика у сфері господарської діяльності – напрям місцевої політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.

Стаття 5.6.2.

Регуляторна політика базується на принципах доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Стаття 5.6.3.

Забезпечення здійснення регуляторної політики, спрямоване на встановлення єдиного підходу до планування діяльності, підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів.

Стаття 5.6.4.

Рішення міської ради та її виконавчого комітету, які регулюють господарські відносини між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування, розробляються виключно з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

РОЗДІЛ VI. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА УКРАЇНСЬКА

Глава 6.1. Комунальна власність

Стаття 6.1.1.

Міська громада має право комунальної власності – право на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися нею. Об’єкти права комунальної власності можуть знаходитися як на території міста, так і за його межами.

Стаття 6.1.2.

До об’єктів права комунальної власності міської громади може належати:
– рухоме та нерухоме майно;
– доходи місцевого бюджету, у тому числі кошти цільових фондів;
– землі у межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності;
– нежитлові будівлі і приміщення;
– заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування;
– об’єкти загальноміського користування: дороги, мости, шляхопроводи, площі, парки, сквери, фонтани, підземельні переходи, громадські туалети, колодязі, зливова каналізація;
– цвинтарі;
– автомобільні стоянки;
– інше майно і майнові права, віднесенні чинним законодавством до об’єктів права комунальної власності міської громади.

Стаття 6.1.3.

Перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади затверджується міською радою.

Стаття 6.1.4.

Суб`єктом права комунальної власності є територіальна громада. Від її імені та в її інтересах управління об`єктами права комунальної власності здійснює міська рада та уповноважені нею органи.

Стаття 6.1.5.

Міська рада своїми рішеннями визначає порядок володіння, користування і розпорядження комунальною власністю громади, передачі окремих об`єктів комунальної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст області. Окремі повноваження щодо управління майном, яке належить до комунальної власності громади, міська рада може своїм рішенням передати іншим органам з визначенням меж цих повноважень та умов їх здійснення.

Стаття 6.1.6.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:
– підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності;
– підготовка і подання на розгляд міської ради пропозицій стосовно створення, реорганізації та ліквідації підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності;
– надання згоди на передачу в оренду об’єктів комунальної власності;
– здійснення заходів, що стосуються відчуження комунального майна згідно з його Переліком, який затверджується міською радою.

Стаття 6.1.7.

Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності здійснює міський голова.
Міський голова раз на рік, на громадських слуханнях, інформує міську громаду про стан використання комунальної власності та про відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 6.2. Фінансова основа місцевого самоврядування

Стаття 6.2.1.

Фінансова основа міста складається із:
– коштів місцевого бюджету;
– фінансово-кредитних та страхових ресурсів органів місцевого самоврядування;
– коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міської громади;
– відповідної частки підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;
– коштів органів самоорганізації населення;
– інших фінансових ресурсів, переданих міській громаді згідно з чинним
законодавством.

Стаття 6.2.2.

Територіальна громада міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності, об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 6.2.3.

Міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть, в межах, визначених законодавством, видавати місцеві позики, цінні папери і лотереї, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки, бути засновником підприємств, установ і організацій в тому числі і господарських товариств.

Глава 6.3. Місцевий бюджет та його складові

Стаття 6.3.1.

Місцевий бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Органи місцевого самоврядування самостійно розробляють, затверджують і виконують бюджет територіальної громади згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України.

Стаття 6.3.2.

Місцевий бюджет складається із загального і спеціального фондів. Частиною спеціального фонду є бюджет розвитку.

Стаття 6.3.3.

Загальний фонд місцевого бюджету включає:
– всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду місцевого бюджету;
– всі видатки місцевого бюджету, що здійснюються за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;
– кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету без визначення цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду);
– фінансування загального фонду місцевого бюджету.

Стаття 6.3.4.

Спеціальний фонд місцевого бюджету включає:
– видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);
– доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;
– кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);
– фінансування спеціального фонду.

Стаття 6.3.5.

Міська рада може прийняти рішення про створення резервного фонду міського бюджету, який формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету.
Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається виконавчим комітетом міської ради, який щомісяця звітує перед міською радою про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету.
Резервний фонд місцевого бюджету не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету.

Стаття 6.3.6.

Доходи місцевого бюджету складаються з:
– місцевих податків і зборів;
– надходжень від закріплених законом окремих загальнодержавних податків;
– дотацій, субсидій та субвенцій із державного або обласного бюджетів;
– надходжень від відчуження об’єктів комунальної власності міста та земельних ділянок;
– надходжень від місцевих позик та проведення лотерей;
– надходжень від оренди комунального майна та сплати за користування землею, іншими природними ресурсами;
– відповідної частки прибутків підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (чи частина прибутку, визначена рішенням міської ради), що зараховуються до фонду соціально-економічного розвитку міста;
– відповідної частки прибутку підприємств, організацій та установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;
– штрафів та відшкодувань;
– інших видів доходів не заборонених законодавством України.

Стаття 6.3.7.

Видатки місцевого бюджету спрямовуються на утримання органів місцевого самоврядування, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, соціального захисту та соціального забезпечення, культури, фізичної культури і спорту, будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, інші місцеві програми та заходи, передбачені відповідним бюджетом.

Стаття 6.3.8.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на капітальні вкладення та на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Стаття 6.3.9.

У місцевому бюджеті може передбачатися резервний фонд для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру. Резервний фонд бюджету створюється за рішенням міської ради. Рішення про використання коштів приймається виконавчим комітетом міської ради з наступним затвердженням радою.

Стаття 6.3.10.

Члени територіальної громади інформують про використання коштів бюджету через загальні збори громадян, громадські слухання та публікації звітів у засобах масової інформації.

Стаття 6.3.11.

Міська рада може утворювати спеціальні та цільові фонди, визначати порядок їх використання відповідно до закону про Державний бюджет України.
Порядок формування та використання коштів вищезазначених фондів визначаються Положеннями, які затверджуються міською радою.

Глава 6.4. Загальні засади формування бюджету міста

Стаття 6.4.1.

Міська рада розробляє, затверджує і виконує бюджет міста згідно з чинним законодавством.

Стаття 6.4.2.

Самостійність бюджету міста гарантується власними та закріпленими за ним на стабільній основі загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів бюджету міста відповідно до закону.

Стаття 6.4.3.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету міста не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Глава 6.5. Збалансування доходів та видатків бюджету.

Стаття 6.5.1.

Якщо територіальна громада не може забезпечити баланс доходів та видатків, то міською радою приймається рішення щодо збалансування бюджету, яке передбачає термін, протягом якого встановлюється баланс дохідної та витратної частини бюджету міста, а також джерела покриття дефіциту.

Стаття 6.5.2.

Міська рада вживає відповідні заходи, завдяки яким скорочується встановлений дефіцит бюджету і запобігається виникнення нового дефіциту в бюджеті наступних років.

Глава 6.6. Прийняття бюджету міста

Стаття 6.6.1.

Міська рада самостійно розробляє, приймає та виконує бюджет міста на кожний бюджетний рік.

Стаття 6.6.2.

Бюджет міста формується за рахунок загальнодержавних прибуткових джерел, а також місцевих податків, зборів і обов’язкових платежів, визначених відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6.6.3.

У випадку недостатності коштів, що надходять від закріплених джерел, для здійснення функцій і повноважень, покладених на органи міського самоврядування, забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, органи державної влади можуть прийняти рішення про надання дотацій, субсидій і субвенцій. Бюджет міста включає в себе також максимальний розмір кредитів, до яких можна вдаватися протягом року на короткий строк.

Стаття 6.6.4.

Видатки бюджету міста здійснюються в межах прибуткової частини, а також дотацій і субвенцій.

Глава 6.7. Повноваження та фінансові зобов’язання з інвестицій

Стаття 6.7.1.

Зобов’язання щодо надання коштів для інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, протягом наступних років можна брати на себе лише тоді, коли на це є повноваження, які зазначенні в бюджеті міста.

Стаття 6.7.2.

Повноваження на укладення фінансових зобов’язань розраховуються з урахуванням трьох років, наступних за поточним роком.

Стаття 6.7.3.

Повноваження на укладення зобов’язань діють до затвердження бюджету міста на наступний рік.

Глава 6.8. Місцеві податки та збори

Стаття 6.8.1.

Місцеві податки і збори – це обов’язкові платежі до місцевого бюджету, що їх здійснюють фізичні та юридичні особи.

Стаття 6.8.2.

Міська рада відповідно до Податкового кодексу України встановлює місцеві податки і збори. Місцеві податки і збори зараховуються до місцевого бюджету в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України.

Стаття 6.8.3.

Механізм та порядок сплати місцевих податків і зборів до місцевого бюджету визначається відповідними Положеннями, що їх затверджує міська рада.

Глава 6.9. Комунальне майно

Стаття 6.9.1.

До майна міської громади належить:
– майно комунальних підприємств, установ, організацій, закріплене за ними (знаходиться на балансі) на основі права господарського відання або оперативного управління;
– акції (частки, паї), що належать громаді міста у статутних капіталах господарських товариств;
– інше майно міської громади.

Стаття 6.9.2.

Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна державної, приватної та інших установлених законом форм власності є комунальною власністю міської громади.

Стаття 6.9.3.

Підставою для набуття права комунальної власності на майно є:
– передача майна, майнових прав територіальній громаді державою, іншими суб`єктами права власності;
– придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому чинним законодавством;
– інші підстави, передбачені законом.

Стаття 6.9.4.

Міська рада або уповноважені нею виконавчі органи міської ради від імені та в інтересах територіальної громади виконують майнові операції щодо комунального майна. Вони можуть:
– передавати комунальне майно у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам;
– здавати майно в оренду чи концесію;
– продавати і купувати майно;
– використовувати комунальне майно як заставу;
– вирішувати питання відчуження майна (приватизації);
– визначати в договорах умови використання та фінансування об`єктів, що приватизуються або передаються в користування, оренду чи концесію;
– визначати в договорах відповідальність за їх неналежне виконання.

Стаття 6.9.5.

Припинення права комунальної власності на майно настає у разі:
– відчуження комунального майна іншим особам (приватизації) у порядку, встановленому законом;
– передачі комунального майна у державну власність;
– знищення, загибелі комунального майна;
– споживання речей комунальної власності.

Стаття 6.9.6.

Порядок набуття, здійснення і припинення права комунальної власності на майно визначається чинним законодавством України.

Глава 6.10. Землі міської ради

Стаття 6.10.1.

Усі землі, що знаходяться в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об`єкти комунальної власності є комунальною власністю територіальної громади.

Стаття 6.10.2.

До розмежування земель державної і комунальної власності міська рада є розпорядником земель в межах міста Українська, крім земель, переданих у приватну власність та земель, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти.

Стаття 6.10.3.

Правовий режим земель у міській межі визначається чинним законодавством України.
Зміна правового режиму земель у межах міста, переведення їх з однієї категорії в іншу проводиться в зв’язку зі зміною їх цільового призначення в порядку установленому чинним законодавством України.

Стаття 6.10.4.

До структури земель територіальної громади міста Українська входять:
– землі житлової та громадської забудови;
– землі рекреаційного призначення;
– землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Глава 6.11. Міське господарство

Стаття 6.11.1.

Міське господарство складається з підприємств виробничої і соціальної сфери, які є комунальною власністю міської громади, а також підприємств тієї ж спеціалізації, що належать іншим власникам, але діяльність яких пов`язана переважно з обслуговуванням мешканців міста.

Стаття 6.11.2.

Міська рада оформлює свої взаємовідносини з підприємствами, що не перебувають у комунальній власності міської громади, шляхом укладання договорів (угод) про їх участь у наданні соціальних послуг мешканцям міста. Міська рада може надавати відповідно до чинного законодавства зазначеним підприємствам пільги щодо сплати місцевих податків і зборів, та інші передбачені законом пільги.

Стаття 6.11.3.

Міська рада та її виконавчі органи координують діяльність підприємств, що виявили бажання увійти до складу міського господарства, з питань надання соціальних послуг міській громаді.

Глава 6.12. Реалізація майнових прав територіальної громади

Стаття 6.12.1.

Органи місцевого самоврядування міста здійснюють придбання майна і майнових прав в об’ємах, необхідних для виконання власних повноважень і задоволення потреб функціонування і розвитку території міста на користь територіальної громади.

Стаття 6.12.2.

Об’єкти комунальної власності можуть бути відчужені міською радою у випадках, якщо:
– вони не представляють інтерес для задоволення потреб територіальної громади міста;
– необхідно сприяти освіті і розвитку приватної і інших форм власності, підприємництва і конкуренції;
– існує потреба в здобутті коштів для виконання пріоритетних завдань;
– необхідно забезпечити невідкладні потреби територіальної громади міста;
– їх вміст або діяльність завдає збитків, або не забезпечує необхідний рівень виробництва товарів, надання послуг і виконання робіт на користь населення міста;
– необхідно впровадити нові форми і методи ведення господарювання, створити нові суб’єкти господарювання;
– в інших випадках передбачених законодавством.

Стаття 6.12.3.

Об’єкти комунальної власності, які не можуть бути відчужені:
– землі загального користування населених пунктів (площі, вулиці, тротуари, проїзди, дороги, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження і утилізації відходів);
– землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту;
– земельні ділянки і землі під будівлями, що використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування і органів державної влади.

РОЗДІЛ VII. МЕТА, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ МІСТА УКРАЇНСЬКА МІСЬКА ПОЛІТИКА

Глава 7.1. Мета розвитку

Стаття 7.1.1.

Метою розвитку територіальної громади міста Українська є забезпечення стабільного зростання всього комплексу показників якості життя мешканців міста за рахунок ефективного використання інтелектуальних, творчих, кадрових, виробничих, соціальних і природних ресурсів наявних у місті; створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста, а також поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед міжнародних інвестиційних фондів та компаній для залучення міжнародної технічної допомоги на соціально-економічний розвиток міста.

Глава 7.2 Принципи розвитку

Стаття 7.2.1.

Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку та необхідності встановлення балансу між задоволенням сьогоденних потреб міської громади і захистом інтересів майбутніх поколінь міста Українська.

Стаття 7.2.2.

Розвиток ґрунтується на принципах:
– створення умов для ефективного використання інноваційно-інвестиційної політики розвитку початкового та різних видів бізнесу;
– ефективне використання всіх видів місцевих ресурсів;
– впровадження нових технологій в усіх сферах життєдіяльності;
– передбачуваність і зрозумілість дій місцевої влади.

Стаття 7.2.3.

Розвиток територіальної громади реалізується шляхом розробки програм соціально-економічного розвитку міста в рамках стратегічного планування.

Глава 7.3 Пріоритетні напрями розвитку м. Українська

Стаття 7.3.1.

Реалізація пріоритетів досягається через:
– реалізацію Стратегічного плану розвитку міста та інших міських комплексних програм;
– створення привабливого інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності міста для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста;
– створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу у місті та забезпечення розкриття підприємницького потенціалу;
– створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем, підтримки сім’ї, затвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
– створення сприятливих умов для вирішення житлових проблем мешканців міста.

Глава 7.4 Міські програми

Стаття 7.4.1.

Для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень міською радою на кожний фінансовий рік затверджуються міські програми.

Стаття 7.4.2.

Міські програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми».

Стаття 7.4.3.

Міська програма (далі – Програма) – це сукупність мети, завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання галузевих проблем територіальної громади міста, реалізація яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів за рахунок коштів бюджету міста Українська та спрямована на розв’язання пріоритетних проблем розвитку міста. Кожна Програма є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку міста Українська на відповідний рік.

Стаття 7.4.4.

Підставою для ініціювання розроблення Програми є існування проблеми територіальної громади міста Українська, що відноситься до компетенції міської ради, розв’язання якої потребує залучення коштів бюджету міста Українська, координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Стаття 7.4.5.

Обов`язковою умовою розробки Програми є наявність у бюджеті міста Українська реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів Програми та відповідність мети Програми пріоритетним стратегічним напрямкам розвитку міста Українська.

Глава 7.5. Дія Статуту у часі та просторі

Стаття 7.5.1.

Статут та зміни до нього набирають чинності з дня прийняття рішення міської ради про його затвердження, або іншим прийнятним для населення способом.
Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню новообраним складом міської ради.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування повинні відповідати Конституції України, законам України та нормам Статуту.

Глава 7.6. Контроль за виконанням та дотриманням Статуту

Стаття 7.6.1.

Контроль за виконанням та дотриманням положень Статуту здійснюють:
– міська рада;
– міський голова;
– інші органи та особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.
Статут складено у двох ідентичних примірниках, кожний із правом оригіналу.
Статут зберігається в Українській міській раді Донецької області та в органі державної реєстрації.

РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 8.1. Порядок прийняття та реєстрація Статуту

Стаття 8.1.1.

Статут затверджується на засіданні міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
Статут підлягає державній реєстрації в органах Міністерства юстиції України в порядку, установленому чинним законодавством.
Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції та законам України. Рішення про відмову в реєстрації Статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

Глава 8.2. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

Стаття 8.2.1.

Зміни і доповнення до Статуту приймаються рішенням міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
Проект рішення міської ради про внесення змін та доповнень до Статуту готує суб’єкт нормотворчої ініціативи (ініціатори): міський голова; депутат (депутати) міської ради; депутатські групи, фракції; постійні комісії міської ради; виконавчий комітет міської ради; загальні збори громадян, у тому числі збори (конференція) жителів за місцем проживання.
Про внесення змін до статуту міський голова у п’ятиденний термін повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту.

Statut_golovna_storinka