Програма розвитку на 2016 рік

Українська міська рада

Програма
економічного і соціального
розвитку м. українська
на 2016 рік

 

Зміст
Програми економічного і соціального розвитку м. Українська на 2016 рік

№ з/п  

Найменування розділу

стор.
Зміст 2
Вступ 3
1 Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася в 2015 році 4
2 Головна мета та пріоритети на 2016 рік 7
3 Економічний розвиток 7
3.1 Фінансовий стан суб’єктів господарювання 7
4 Податково-бюджетна діяльність 8
4.1 Податкова політика 8
4.2 Бюджетна діяльність 9
5 Підвищення стандартів життя 10
5.1 Демографічний розвиток 10
5.2 Соціальний захист 10
5.3 Освіта 10
5.4 Культура 11
5.5 Фізична культура і спорт 12
5.6 Житлове будівництво 13
5.7 Житлово-комунальне господарство 13
5.8 Охорона навколишнього середовища 17
5.9 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 17
6 Впровадження науково-технічних досягнень та інновацій 19
7 Розвиток земельних відносин 19
8 Енергозбереження 20

 

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку м. Українська на 2016 рік (далі — Програма) розроблена за участю управлінь, відділів Селидівської міської ради, Української міської ради, підприємств міста на виконання статті 143 Конституції України , пункту 22 частинипершої статті 26, підпункту 1 пункта «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і Статуту територіальної громади міста Українська, затверженого рішенням міської ради від 24.10.2014 року.

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень :

 • Соціальних ініціатив Президента України;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма визначає цілі, завдання та основні заходи на 2016 рік та

пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку міста на 2015-2016 роки.

Метою програми є зростання добробуту і підвищення якості життя

населення за рахунок забезпечення позитивних тенденцій в економіці міста.

Програмою передбачені заходи, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів державного, місцевого бюджету та підприємств.

 

1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку міста та оцінка ситуацїї, що склалася в  2015 році.

 Вугільна промисловість. Видобутку вугілля ш. «Україна» за 2015 рік виконано на 49,3%. При плані 253,0 тис. т. фактично видобуто 124,7 тис. т..

План готової вугільної продукції виконано на 50,8%.

Реалізовано 66,5 тис. т. товарної продукції на суму 72 152,6 тис. грн..

Недокомплект чисельності робітників на 291 чоловік.

Середньомісячна заробітна плата ГРОЗа склала 8 134,9 грн., прохідника 7 396,7 грн..

Дебіторська заборгованість склала 8 935,0 тис. грн..

Кредиторська заборгованість склала 378 002 тис. грн..

Центральною збагачувальною фабрикою «Україна» у 2015 році перероблено 428,9 тис .т. вугілля. План на 2016 рік – 660 тис.т.

Середня заробітна плата у 2015 році, по ЦЗФ «Україна», склала 4969,1 грн., на 2016 рік планується 6066,0 грн.

Основні проблемніпитання по вугільній промисловості:

 • інвестиційна непривабливість вугледобувних підприємств внаслідок їх значної капіталомісткості та повільної окупності капіталовкладень;
 • збитковість вугільних підприємств, наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, а також заборгованості з платежів до бюджетів усіх рівнів;
 • складні гірничо-геологічні умови пластів, які відпрацьовуються;
 • нестача коштів на розвиток підприємств та їх реконструкцію.

Доходи населення та заробітна плата. Протягом останніх років спостерігається підвищення середньомісячної заробітної плати у всіх галузях економіки.

 Житлово-комунальне господарство.

КП «Імпульс» в 2015 році надавав послуги по утриманню будинків та при будинкових територій на суму 2 775,000 тис. грн..

За 12 місяців фонд оплати праці склав 1 506,3 тис. грн..

Середньомісячна зарплата склала 2510,5грн.

Середньо спискова чисельність працівників — 50 чол.

Дебіторська заборгованість 4070,0 тис. грн.,

Кредиторська заборгованість на 2015 р. – 2499,2 тис. грн..

на 01.01.2016 р. — 2207,0 тис.грн.

Розвиток земельних відносин. В результаті впровадження заходів Програми економічного і соціального розвитку в 2016 році:

 • укладено 28 договорів оренди землі загальною площею 45,7426 га;

До місцевого бюджету в 2015 році надійшли кошти в сумі 572,6 тис. грн., в тому числі:

 • від оренди землі — 538 602,02 грн.;
 • від податку на землю — 34 036,96 грн.

Бюджетна політика. Виконання доходної частини бюджету міста (з трансфертами із Державного бюджету) за 2015 рік склала 2 256,4 тис. грн. загального фонду та 59,9 тис. грн. спеціального фонду. Сума трансферів склала 1 049,2тис. грн.

Виконання видаткової частини бюджету склала 892,3 тис. грн. по загальному фонду та 90.00 тис.грн. по спеціальному фонду.

Розвиток гуманітарної сфери

Діяльність закладів освіти спрямована на створення умов для підвищення якості освіти і виховання, всебічного і гармонійного розвитку учнів та дітей дошкільного віку.

Існуюча мережа навчально-виховних закладів освіти складається з 2 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеню, 2 дошкільних закладів, 1 позашкільного закладу ( Будинок творчості дітей та юнацтва) і забезпечує освітні послуги у формах, профілях та мовах навчання. Створено достатні умови для розвитку творчої особистості дітей. В будинку творчості дітей та юнацтва працює 22 гуртки, в яких займаються 336 дітей.

Фізична культура та спорт є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності та збереження здоров’я громадян.

В місті Українську працює 1 стадіон, та ДЮСШ, в яких молодь займається волейболом, боксом, аеробікою, тенісом, футболом та іншими видами спорту.

До занять в спортивних секціях ДЮСШ залучено —  300 чоловік. Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом.

Культура. Основними напрямками діяльності закладів культури є збереження культурної спадщини, забезпечення доступу населення до культурних надбань та послуг, створення умов для активної участі громад у мистецькій та аматорській творчості. Проведення закладами культури загальноміських заходів до державних, професійних свят, пам’ятних дат, фестивалів, конкурсів сприяє задоволенню духовних потреб населення, виявленню нових талантів, розвитку та збереженню національної культури, патріотизму, любові до України, поваги до її історії.

На території міста працює музична школа ім.В.Купрієнка, бібліотеки для дітей та дорослих.

 

2. Головна мета та пріоритети на  2016  рік

Головна мета Програми — поліпшення якості життя населення міста Українська за рахунок стабільної роботи підприємству усіх форм власності, ефективного управління бюджетом міста.

Основними пріоритетами в роботі Української міської ради на шляху досягнення поставленої мети визначені:

 • забезпечення надходження коштів до бюджету в запланованих обсягах та ефективне їх використання;
 • забезпечення ефективності функціонування мережі бюджетних установ , мінімізація видатків на утримання бюджетної сфери.
 • продовження реформування житлово-комунального господарства, запровадження нових форм управління в сфері утримання житла шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших сучасних форм управління;
 • ремонт доріг;
 • капітальний ремонт кінотеатру;
 • створення нових робочих місць;
 • газифікація житлового фонду міста Українська (південно-східна та південно-західна частина міста);
 • освітлення вулиць  міста;
 • підготувка зведеної кошторисної документації по капітальному ремонту зовнішньго освітлення вулиць Первомайська, Гоголя, Ломоносова, Пирогова, Горького, Желєзнодорожня, Л.Чайкіної, Праці, Миру, О.Кошового, З.Космодем’янської та проведення самого капітального ремонту;
 • підготовка проектно-кошторисної документації по проведенню ремонтів на об’єктах які знаходяться в комунальній власності міста.

 

3. Економічний розвиток

3.1. Фінансовий стан суб’єктів господарювання

Фактичний видобуток за 2015 рік склав 124,7 тис. т рядового вугілля. В 2015 році працювала 11північна лава Y1L2 — видобуто з неї 120, 874 тис. т. Підготовлена 10 південна лава Y2K8, з навантаженням 700 т./добу, але необхідно придбати обладнання на суму 44 287,6 тис. грн.

Обєм видобутку вугілля зросте до 255 тис. т. у 2016 році.

Обєм випуску товарної продукції складе 129 тис. т. на суму 154 591 тис. грн.

Чисельність працівників на 01.01.2016 р. складає 1 574 чол., планова при ростановці та нормативам на 2016 р. — 1 788 чол.

Встановлений рівень мінімальної заробітної плати 1 218,0 грн., а з березня планується 1 378,0 грн., а з листопада 2016 року 1 450,0 грн, тому фонд заробітної плати становитеме 130 млн. грн.

Очікувані збитки по підприємству 110 682,0 тис. грн.

Необхідність бюджетного фінансування:

 • на собівартість — 110 682,0 тис.грн.;
 • на технічне переоснащення — 141 336,0 тис.грн.;
 • на капітальне будівництво — 48 618,0 тис. грн.

ЦОФ «Україна» планує переробити 660,0 тис. т. рядового вугілля.

Чисельність працівників збільшиться з 305 до 348 чоловік.

Фонд оплати праці складе 18 797,2 тис. грн..

План на 2016 р. — 25 334 тис. грн.

 

4. Податково–бюджетна діяльність

4.1. Податкова політика

Головна ціль – забезпечення стабільних надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства.

Основні завдання на 2016 рік:

 • посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх несвоєчасну сплату;
 • вдосконалення механізмів руйнування схем ухилення та мінімізації податкових зобов’язань в усіх сферах діяльності;

 Кількісні та якісні критерії ефективності:

 • забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету в обсязі 1 512 ,4 тис. грн., загальний фонд – 1 307,5 тис. грн., спецфонд – 240,9 тис. грн.

Ресурсне забезпечення

Виконання основних показників розвитку економіки міста.

 

4.2. Бюджетна  діяльність

Головна ціль – забезпечення збалансованості та надходження податків та зборів до місцевого бюджету.

Основні завдання на 2016 рік:

 • забезпечити формування та виконання бюджету;
 • підвищення якості та ефективності використання бюджетних коштів.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

У 2016 році доходи бюджету (без трансфертів) складуть 1 512,4тис. грн.

Головними бюджетоскладаючими видами доходів є:

 • плата за землю: планується у сумі 627,7 тис. грн. з урахуванням100% надходжень ( питома вага — 48%);

Згідно прогнозних розрахунків на 2016 рік видатки бюджету міста складуть 1 512,4 тис. грн., в тому числі: обсяг загального фонду обчислено у сумі  1 307,5 тис. грн.; спеціального фонду — у сумі 204,9 тис. грн.

 

5. Підвищення стандартів життя

5.1. Демографічний розвиток

Головна мета — зростання рівня народжуваності за рахунок поліпшення умов праці та побуту жінок; зниження рівня смертності, зокрема дитячої та людей працездатного віку; укріплення сім’ї та підвищення стійкості шлюбу.

Основні завдання на  2016 рік:

 • формування у населення активної соціальної орієнтації на здоровийспосіб життя;
 • зменшення міграції населення;
 • покращення умов життя ;
 • створення умов для обладнання квартир автономним газовим опаленням;
 • створення умов для працевлаштування та проживання в місті молодих сімей, організація дозвілля молоді;
 • розвиток сфери послуг для населення;
 • участь в обласній програмі «Соціальне житло»

 

5.2. Соціальний захист

Головна мета: поліпшення якості життя населення за рахунок стабільного економічного зростання.

Основні завдання на 2016 рік:

 • адресна соціальна допомога;
 • допомога ветеранам .

  

5.3. Освіта

Головна мета реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу до учнів у процесі навчання та виховання, розвиток та підтримка творчої особистості учнів, формування духовно багатого, інтелектуально розвиненого покоління.

Основні завдання на 2016 рік:

 • створення умов для рівного доступу до якісної освіти, професійного самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними національно-культурними потребами обсягу знань, а також екологічне виховання, фізичне вдосконалення;
 • продовження роботи по реалізації Закону України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”;

Кількісні та якісні критерії ефективності.

Забезпечення стовідсоткового охоплення дітей 5-річного віку різними формами навчання;

 

5.4. Культура

Головна мета — збереження і розвиток культурного потенціалу та національної культурної спадщини, просування культурних можливостей  матеріальне оснащення закладів культури.

Основні завдання на 2016 рік:

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва, збереження творчого потенціалу міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культури;
 • розширення доступу населення до культурних надбань;
 • ефективне використання бюджетних асигнувань, пошук шляхів для стимулювання інвестицій у сферу культури, посилення співпраці з недержавними організаціями та підприємствами, участь в міні проектах;
 • підтримка творчої молоді, творчих спілок, аматорських колективів, розвиток естетичного виховання дітей;
 • фінансування виїзних змагань молоді, яка займається у ДЮСШ та стадіоні міста, БТДЮ м. Українська, заохочувальних премій для обдарованих дітей міста;
 • проведення свят;
 • капітальний ремонт кінотеатру «Вогник».

Основна проблема в галузі – недостатнє фінансування.

 

5.5.  Фізична культура та спорт

Головна мета – підвищення ролі фізичної культури та спорту у всебічному та гармонійному розвитку особистості, створення умов для залучення населення, а в першу чергу молоді до занять спортом.

Основні завдання на 2016 рік:

 • збереження та розвиток матеріально-технічної бази спортивних установ, поліпшення умов їх функціонування;
 • впровадження нових ефективних форм роботи щодо залучення до систематичних занять фізичною культурою і спортом населення різних вікових категорій;
 • сприяти більш якісному використанню стадіону «Україна», відкриттю на стадіоні гуртків (фітнес, спортивна гімнастика та ін..), ефективному використанню тренажерів;
 • сприяти відкриттю в місті тренажерного залу, сауни та інше;
 • збільшення чисельності населення, охопленого фізкультурно-оздоровчою роботою, особливо дітей і підлітків;

 

5.6.  Житлове будівництво

Поліпшення житлових умов у місті потребує 111 сімей. Право на першочергове отримання житла мають 22 сім’ї.

Для забезпечення житлом сімей, які перебувають на квартирному обліку, пропонується житло із повторного, звільненого (покинутого, розбитого) житлового фонду. У місті Українськ — покинутих, розбитих квартир, з них 136 — у комунальній власності.

 

5.7. Житлово-комунальне господарство

На території міста працює:

 • комунальне підприємство „Імпульс м. Українськ”;
 • дільниця Красноармійського районного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Селидове КП «Компанія «Вода Донбаса»»;
 • 5 ОСББ.

Головна мета – підвищення якості і надійності надання житлово-комунальних послуг, забезпечення ефективності функціонування житлово-комунального комплексу, стимулювання процесів енергозбереження, ресурсозбереження.

Основні завдання на 2016 рік: стабілізація роботи житлово-комунального господарства , поліпшення фінансового стану підприємств галузі сприятиме :

 • продовження реформування житлово-комунального господарства, запровадження нових форм управління в сфері утримання житла;
 • підвищенню рівня оплати послуг споживачами житлово–комунальних послуг, зменшенню обсягу втрат та не облікованих витрат енергетичних та інших ресурсів у житлово-комунальній сфері;
 • проведення юридичних консультацій по квартирним питанням;
 • газифікації житлового фондуміста Українська (південно-східна та південно-західна частина міста).

 

5.7.1 Теплопостачання

Котельні №5, №42 м. Українська , які переведені на природний газ, вже працюють.

Основні завдання на 2016 рік:

 • газифікація житлового фонду м. Українська з метою облаштування квартир автономним газовим опаленням;

 

5.7.2 Газопостачання

Для поліпшення роботи житлово-комунального господарства з метою підвищення якості надання послуг з обслуговування житлового фонду передбачені заходи по:

 • газифікації житлового фонду південно-східної та південно-західної частини м. Українська

 

5.7.3 Водопостачання та водовідведення

Водопровідно-каналізаційне господарство в місті представляє дільниця Красноармійського районного виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Українська КП «Компанія «Вода Донбаса » , яке займається наданням споживачам питної води , прийомом , транспортуванням та очищенням каналізаційної витічної рідини. Програмою економічного і соціального розвитку на 2016 рік передбачені основні заходи, які спрямовані на поліпшення надання комунальних послуг по водопостачанню та водовідведенню .

Заходами передбачено:

 • реконструкція системи водовідведення м. Українська, очисні споруди м. Селидове (ПВР);
 • ремонт каналізаційних мереж та споруд над ними;

 

5.7.4 Житлове  господарство

З метою реформування житлово-комунального господарства і запровадження нових форм управління в сфері утримання житла ведеться робота по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

На теперішній час кількість розбитих і покинутих квартир — 711, в тому числі комунальних — 136, приватизованих — 567.

 

5.7.5 Благоустрій

До комплексу заходів, направлених на поліпшення благоустрою належать роботи по капітальному ремонту та утриманню автошляхів в зимовий період, проведення поточного (ямочного) ремонту. На що програмою 2016 року передбачені кошти в сумі 100,0 тис. грн. за рахунок доходів спеціального фонду. Заходами передбачено капітальний ремонт по вул. З.Космодем’янської .

На відновлення та утримання зелених насаджень (придбання саджанців, обрізка дерев), в міському бюджеті передбачено — 203,5 тис. грн..(екологічний податок).

Інші витрати а саме: допомога постраждалим під час надзвичайних ситуацій — ( по необхідності), поховання безрідних — 30,0 тис. грн.

Програмою по благоустрою планується:

 • закупівля 100 т. піску для дитячих майданчиків та кладовища;
 • встановлення лавок по вул. Первомайській в кількості 5 шт;
 • виготовлення кошторисного розрахунку на освітлення вуиць міста;

Вищеназвані заходи будуть профінансовані з місцевого бюджету.

 

5.8. Охорона навколишнього природного середовища

Головна ціль – забезпечення екологічної безпеки території міста, охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Основні завдання на 2016 рік:

 • проведення заходів щодо збільшення надходжень до екологічного фонду;
 • здійснення комплексу природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів;
 • мобілізація матеріальних і фінансових ресурсів;
 • координація дій органів місцевого самоврядування та господарчих суб’єктів;
 • залучення громадськості до природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

 • поновлення рослинних ресурсів;
 • ліквідація аварійного скиду каналізаційних вод.

Ресурсне забезпечення:

 • для поновлення рослинних ресурсів – тис. грн. будуть направлені на озеленення міста;

 

5.9. Захист населення  і  територій від надзвичайних ситуацій

 1. Стан техногенно-природної безпеки

Стан техногенно-природної безпеки можливо охарактеризувати, як ситуацію з задовільним рівнем безпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що склались у 2015 році.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у 2016 році буде забезпечуватися реалізацією заходів із прогнозування та запобігання надзвичайних ситуацій. Важливе місце в цьому — створення дієвого механізму виявлення, прогнозування та нейтралізації загроз, виконання технічних заходів, фінансування заходів, створення матеріально – технічних засобів.

Головною метою заходів є виконання пріоритетних напрямків, сприятливих зниженню ризику виникнення аварій, швидкого усунення наслідків стихійного лиха, надання усіх форм допомоги постраждалому населенню.

Природні загрози

Особливості географічного положення міста, атмосферні процеси створюють умови виникнення стихійних та небезпечних метеорологічних явищ: підтоплення, обмерзання, ожеледь, штормовий вітер, снігові затори, підвищення рівня ґрунтових вод.

Можливі спалахи небезпечних інфекцій.

 1. Пріоритетні напрямки та заходи щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

З урахуванням загального стану техногенної та природної безпеки в місті пріоритетними завданнями підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у 2016 році є:

 • зосередження основних зусиль на своєчасному прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій;
 • регулярний огляд і ремонт протипожежних гідрантів;
 • навчання керівного та командного складу цивільної оборони до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення фінансування заходів, спрямованих на поліпшення стану захисту населення та територій;
 • організація навчання по пожежній безпеці серед населення;
 • придбання та встановлення систем протипожежної безпеки в приміщеннях міськвиконкому;
 • придбання спецтехніки для попередження та усунення надзвичайних ситуацій при підтопленні, підвищенні рівня грунтових вод та снігових заторів.

Очікувані результати виконання заходів:

Реалізація заходів по кожному із зазначених напрямків буде сприяти підвищенню рівня безпеки населення і території міста та дозволить поліпшити оперативне реагування і ефективне управління при виникненні надзвичайних ситуацій різного характеру.

 

6. Впровадження науково-технічних досягнень та інновацій

Головна ціль — забезпечення економічного зростання шляхом збереження існуючого науково-технічного потенціалу, залучення інвестицій, подолання ресурсовитратного характеру виробництва та його технологічне оновлення, оздоровлення екологічної ситуації.

Основні завдання на 2016 рік:

 • впровадження екологічно — чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій (газифікація міста, освітлення вулиць енергозберігаючими лампами );
 • придбання та встановлення систем відеонагляду в приміщеннях міськвиконкому.

 

7. Розвиток земельних відносині охорони земель:

Головна мета – раціональне, ефективне використання та охорона земель, регулювання земельних відносин, забезпечення прозорості та запобігання корупційним діянням в області ринку земель.

Основні завдання на 2016 рік:

 • Ведення державного земельного кадастру
  • 10816 га 2 тис. за рахунок інших джерел
 • Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону (дасть можливість визначити оптимальну ціну земельних ділянок, забезпечити прозорість та запобігти корупційним діянням в області ринку земель)
 •  1 ділянка 20 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету.

Передача земельних ділянок у власність громадян (надасть можливість набути право на землю громадянами шляхом передачі земельних ділянок у власність)

 • 2 проекти відводу земельної ділянки
 • 3 технічної документації із землеустрою 5 тис. грн. за рахунок інших джерел
 • Оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки підкладовища, полігони твердих побутових відходів 25 тис. грн. площею 0.4000га за рахунок місцевого бюджету
 • Виготовлення документації із землеустрою для надання земельних ділянок учасникам АТО
 • 1ділянка 5тис. грн. за рахунок інших джерел.

 

8. Енергозбереження

Основна ціль – підвищення енергоефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в організаціях та установах міста, а також встановлення ефективного обладнання із заміною застарілого на сучасне економічне обладнання.

Основне завданняна 2016 рік – впровадження більш ефективного обладнання і приладів та удосконалення існуючих.

 • провести навчання персоналу по збереженню енергоносіїв;
 • встановлення енергозберігаючих ламп та світильників зовнішнього освітлення.